Khóa học sắp khai giảng

Khóa học Khai giảng Địa điểm Đăng ký

Brand Positioning Strategy – Chiến lược Định vị thương hiệu - BR04

15/09/2018 Hà NộiXem chi tiết

Content Marketing - CM

16/06/2018 Hà NộiXem chi tiết

Customer Experience - CX03

15/10/2018 Hà NộiXem chi tiết

Digital Performance Marketing - DPM02

12/07/2018 Hà NộiXem chi tiết

Digitalized Marketing - K28

04/08/2018 Hà NộiXem chi tiết

Pharmaceutical Marketing & Innovation Program - PMIP02

09/06/2018 Hà NộiXem chi tiết

Huấn luyện viên

"We don’t teach.
We coach"

Với mô hình “huấn luyện” thực tiễn, các Huấn luyện viên tại Sage là những chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực của truyền thông. Họ không chỉ có kiến thức chuyên môn vững chắc mà còn có bề dày kinh nghiệm hoạt động thực tế.

See More...

Tài liệu

Các khách hàng tổ chức của SAGE

Cảm nhận của học viên