Khóa học sắp khai giảng

Khóa học Khai giảng Địa điểm Đăng ký

Brand Positioning Strategy – Chiến lược Định vị thương hiệu - BR03

28/10/2017 Hà NộiXem chi tiết

Content Marketing Strategy V2 - CM20

30/09/2017 Hà NộiXem chi tiết

Customer Experience - CX01

28/09/2017 Hà NộiXem chi tiết

Pharmaceutical Marketing & Innovation Program - PMIP01

07/10/2017 Hà NộiXem chi tiết

Strategic Integrated Marketing Communications – Hoạch đinh Chiến lược Truyền thông Tiếp thị - IMC05

14/10/2017 Hà NộiXem chi tiết

Strategic Marketing Planning – Hoạch định chiến lược Marketing - SM04

16/11/2017 Hà NộiXem chi tiết

Huấn luyện viên

"We don’t teach.
We coach"

Với mô hình “huấn luyện” thực tiễn, các Huấn luyện viên tại Sage là những chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực của truyền thông. Họ không chỉ có kiến thức chuyên môn vững chắc mà còn có bề dày kinh nghiệm hoạt động thực tế.

See More...

Sage insights

Các khách hàng tổ chức của SAGE

Cảm nhận của học viên