Khóa học sắp khai giảng

Khóa học Khai giảng Địa điểm Đăng ký

Social Media for Crisis Management - K02

01/07/2016 Hà NộiXem chi tiết

Strategic Integrated Marketing Communications - K02

02/07/2016 Hà NộiXem chi tiết

Social Media for Crisis Management - K02

04/07/2016 TP. Hồ Chí MinhXem chi tiết

Digitalized Marketing - K23

09/07/2016 Hà NộiXem chi tiết

Social Media - K01

18/07/2016 TP. Hồ Chí MinhXem chi tiết

Strategic Communications Planning - K15

19/07/2016 TP. Hồ Chí MinhXem chi tiết

Huấn luyện viên

"We don’t teach.
We coach"

Với mô hình “huấn luyện” thực tiễn, các Huấn luyện viên tại Sage là những chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực của truyền thông. Họ không chỉ có kiến thức chuyên môn vững chắc mà còn có bề dày kinh nghiệm hoạt động thực tế.

See More...

Sage insights

Các khách hàng tổ chức của SAGE

Cảm nhận của học viên