Khóa học sắp khai giảng

Khóa học Khai giảng Địa điểm Đăng ký

Brand Positioning Strategy – Chiến lược Định vị thương hiệu - BR04

15/09/2018 Hà NộiXem chi tiết

Content Executive ASAP - CEA02

12/05/2018 Hà NộiXem chi tiết

Customer Experience - CX02

12/06/2018 Hà NộiXem chi tiết

Pharmaceutical Marketing & Innovation Program - PMIP02

09/06/2018 Hà NộiXem chi tiết

SALES PRO (7 nhóm năng lực cần có cho 1 người bán hàng chuyên nghiệp) - S02

14/05/2018 Hà NộiXem chi tiết

Strategic Marketing For Bussiness Owners – Marketing Chiến lược cho Chủ doanh nghiệp - SM07

08/05/2018 Hà NộiXem chi tiết

Huấn luyện viên

"We don’t teach.
We coach"

Với mô hình “huấn luyện” thực tiễn, các Huấn luyện viên tại Sage là những chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực của truyền thông. Họ không chỉ có kiến thức chuyên môn vững chắc mà còn có bề dày kinh nghiệm hoạt động thực tế.

See More...

Tài liệu

Các khách hàng tổ chức của SAGE

Cảm nhận của học viên