Khóa học sắp khai giảng

Khóa học Khai giảng Địa điểm Chi tiết

Content Camp – Sẵn sàng cho kỷ nguyên bán hàng bằng nội dung - CC03

05/10/2019 TP. Hồ Chí MinhXem

Content Camp – Sẵn sàng cho kỷ nguyên bán hàng bằng nội dung - CC04

02/11/2019 Hà NộiXem

Content Marketing Strategy – Xây dựng chiến lược nội dung - CM25

10/08/2019 Hà NộiXem

Customer Experience – Quản trị trải nghiệm khách hàng - CX03

04/11/2019 Hà NộiXem

Digital Marketing Channels – Xây dựng hệ thống Digital Marketing Channels toàn diện - DMC03

20/07/2019 TP. Hồ Chí MinhXem

Digital Marketing Channels – Xây dựng hệ thống Digital Marketing Channels toàn diện - DMC04

05/08/2019 Hà NộiXem

Practical Marketing Manager – Quản lý Tiếp thị thực chiến - PMM07

19/10/2019 Hà NộiXem

Strategic Integrated Marketing Communications – Hoạch đinh Chiến lược Truyền thông Tiếp thị tích hợp - IMC11

07/12/2019 Hà NộiXem

Huấn luyện viên

"We don’t teach.
We coach"

Với mô hình “huấn luyện” thực tiễn, các Huấn luyện viên tại Sage là những chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực của truyền thông. Họ không chỉ có kiến thức chuyên môn vững chắc mà còn có bề dày kinh nghiệm hoạt động thực tế.

See More...

Tài liệu

Các đối tác doanh nghiệp của SAGE

Học viên nói về SAGE