Khóa học sắp khai giảng

Khóa học Khai giảng Địa điểm Đăng ký

Brand Positioning Strategy – Chiến lược Định vị thương hiệu - BR03

01/10/2017 Hà NộiXem chi tiết

Customer Understanding – Thấu hiểu khách hàng Tối ưu tiếp thị - CU12

22/08/2017 Hà NộiXem chi tiết

Digital Strategic Planning – Số hóa để dẫn đầu (New) - DSP K02

19/08/2017 Hà NộiXem chi tiết

Distribution Management – Tối ưu hiệu quả hệ thống phân phối (New) - K02

19/09/2017 Hà NộiXem chi tiết

Strategic Integrated Marketing Communications – Hoạch đinh Chiến lược Truyền thông Tiếp thị - IMC05

14/10/2017 Hà NộiXem chi tiết

Huấn luyện viên

"We don’t teach.
We coach"

Với mô hình “huấn luyện” thực tiễn, các Huấn luyện viên tại Sage là những chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực của truyền thông. Họ không chỉ có kiến thức chuyên môn vững chắc mà còn có bề dày kinh nghiệm hoạt động thực tế.

See More...

Sage insights

Các khách hàng tổ chức của SAGE

Cảm nhận của học viên