Khóa học sắp khai giảng

Khóa học Khai giảng Địa điểm Đăng ký

Brand Positioning Strategy – Chiến lược Định vị thương hiệu - BR04

15/09/2018 Hà NộiXem chi tiết

Customer Experience - CX03

15/10/2018 Hà NộiXem chi tiết

Digital Performance Marketing - DPM03

23/06/2018 Hà NộiXem chi tiết

Digital Strategy and Planning - K28

04/08/2018 Hà NộiXem chi tiết

Strategic Integrated Marketing Communications – Hoạch đinh Chiến lược Truyền thông Tiếp thị - IMC07

13/10/2018 Hà NộiXem chi tiết

Strategic Marketing For Bussiness Owners – Marketing Chiến lược cho Chủ doanh nghiệp - SM07

09/10/2018 Hà NộiXem chi tiết

Huấn luyện viên

"We don’t teach.
We coach"

Với mô hình “huấn luyện” thực tiễn, các Huấn luyện viên tại Sage là những chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực của truyền thông. Họ không chỉ có kiến thức chuyên môn vững chắc mà còn có bề dày kinh nghiệm hoạt động thực tế.

See More...

Tài liệu

Các khách hàng tổ chức của SAGE

Cảm nhận của học viên