Khóa học sắp khai giảng

Khóa học Khai giảng Địa điểm Đăng ký

Brand Positioning Strategy – Chiến lược Định vị thương hiệu - BR04

15/09/2018 Hà NộiXem chi tiết

Content Executive ASAP - CEA02

12/05/2018 Hà NộiXem chi tiết

Customer Experience - CX02

11/06/2018 Hà NộiXem chi tiết

Digital Performance Marketing - DPM01

17/03/2018 Hà NộiXem chi tiết

Pharmaceutical Marketing & Innovation Program - PMIP02

09/06/2018 Hà NộiXem chi tiết

Strategic Integrated Marketing Communications – Hoạch đinh Chiến lược Truyền thông Tiếp thị - IMC07

11/08/2018 Hà NộiXem chi tiết

Huấn luyện viên

"We don’t teach.
We coach"

Với mô hình “huấn luyện” thực tiễn, các Huấn luyện viên tại Sage là những chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực của truyền thông. Họ không chỉ có kiến thức chuyên môn vững chắc mà còn có bề dày kinh nghiệm hoạt động thực tế.

See More...

Tài liệu

Các khách hàng tổ chức của SAGE

Cảm nhận của học viên