Khóa học sắp khai giảng

Khóa học Khai giảng Địa điểm Chi tiết

Biến chiến lược thành mục tiêu và kế hoạch hành động theo phương pháp BSC-KPI Hoa Kỳ - BSC-HN02

30/11/2019 Hà NộiXem

Content Camp – Sẵn sàng cho kỷ nguyên bán hàng bằng nội dung - CC04

18/01/2020 Hà NộiXem

Content Marketing Strategy – Xây dựng chiến lược nội dung - CM25

02/11/2019 Hà NộiXem

Customer Experience – Quản trị trải nghiệm khách hàng - CX03

04/11/2019 Hà NộiXem

Digital Marketing Channels – Xây dựng hệ thống Digital Marketing Channels toàn diện - DMC05

16/12/2019 Hà NộiXem

Digital Performance Marketing – Tối ưu hiệu quả Tiếp thị số trên từng đồng chi phí - DPM08

16/11/2019 Hà NộiXem

PR thực chiến trong thời đại số – Practical PR in Digital Age - PR-HN02

21/12/2019 Hà NộiXem

Practical Marketing Manager – Quản lý Tiếp thị thực chiến - PMM07

26/10/2019 Hà NộiXem

Strategic Integrated Marketing Communications – Hoạch định Chiến lược Truyền thông Tiếp thị tích hợp - IMC11

07/12/2019 Hà NộiXem

Huấn luyện viên

"We don’t teach.
We coach"

Với mô hình “huấn luyện” thực tiễn, các Huấn luyện viên tại Sage là những chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực của truyền thông. Họ không chỉ có kiến thức chuyên môn vững chắc mà còn có bề dày kinh nghiệm hoạt động thực tế.

See More...

Tài liệu

Các đối tác doanh nghiệp của SAGE

Học viên nói về SAGE