Buổi đầu tiên trong hành trình Quản Trị Nhân Sự Hiện Đại Dành Cho CEO

Ngày đầu tiên của khóa học “Quản Trị Nhân Sự Hiện Đại Dành Cho CEO” đã mở ra rất nhiều kiến thức nền tảng về tư duy quản trị cho 30 Chủ doanh nghiệp, CEO và Manager đến từ các doanh nghiệp: Dược mỹ phẩm CVI, Ô mai Hồng Lam, IdealFoods, SEONGON, Accesstrade, Sao Kim Branding, Interspace Vietnam, CT tư vấn và xây dựng Vĩnh Hưng, CT sản xuất thương mại và dịch vụ Đồng Hàn, ELK, Chaang Việt Nam, Unique Outdoor Advertising,…

quan-tri-nhan-su-hien-dai-danh-cho-ceo

Đầu tiên, giảng viên Phan Sơn – chuyên gia quản trị nhân sự – đưa ra mô hình nón về mức độ tiếp thu, phân loại tư duy thành 2 dạng chính: Liệt kê (nghĩ gì nói nấy) và Hệ thống (mindmap). Nghiên cứu chỉ ra rằng, để đạt hiệu quả cao nhất, chu trình học tuần tự sẽ là: Biết – Hiểu – Hành – Luyện – Thành.

quan-tri-nhan-su-hien-dai-danh-cho-ceo

quan-tri-nhan-su-hien-dai-danh-cho-ceo

quan-tri-nhan-su-hien-dai-danh-cho-ceo

Tiếp theo đó, cả lớp được tiếp cận với một số khái niệm quan trọng về quản trị mà các CEO nắm rõ:

► 4 năng lực của người đứng đầu cần là:
– Chiến lược dài hạn & Tổ chức: Xây dựng chiến lược
– Tổ chức & Vận hành ngắn hạn: Năng lực thực thi
– Vận hành ngắn hạn & Cá nhân: Quản trị nhân tài
– Cá nhân & Chiến lược dài hạn: Phát triển nguồn nhân lực.

► Mô hình nhân tài 3C: Competence – Commitment – Contribution.

► 5 tư duy quản trị nhân sự mà người đứng đầu doanh nghiệp cần có:
– Con người PHÙ HỢP là tài sản quan trọng nhất
– “Nếu như công ty bạn là một chiếc xe, hãy mời những người thích hợp lên xe và những người không thích hợp xuống xe (James C. Collins)
– Đào tạo nhân viên rồi họ rời bỏ doanh nghiệp thì sao? (CEO cần lựa chọn đào tạo, đãi ngộ tốt và chấp nhận xác suất rời đi hoặc không đào tạo, chấp nhận làm việc với người kém năng lực)
“Quản lý là người hoàn thành công việc thông qua người khác” – Peter Drucker)

quan-tri-nhan-su-hien-dai-danh-cho-ceo

quan-tri-nhan-su-hien-dai-danh-cho-ceo

Một phần quan trọng được thầy Phan Sơn nhấn mạnh là 5 việc cần rà soát ngay để đánh giá thực trạng quản trị nhân sự trong doanh nghiệp. Đó là:
1. Bản mô tả công việc (Job discription)
2. Hệ thống đánh giá
3. Hệ thống ngạch bậc và lương thưởng
4. Văn hóa doanh nghiệp
5. Quy trình đào tạo và phát triển (đặc biệt là với nhân viên mới)

quan-tri-nhan-su-hien-dai-danh-cho-ceo

Lương thưởng là một vấn đề trọng yếu trong quản trị nhân sự của bất kỳ doanh nghiệp nào. Vì vậy, phần nội dung về triết lý trả lương 3P và lý do 3P thất bại khi áp dụng tại nhiều doanh nghiệp thu hút sự chú ý lớn từ học viên.

quan-tri-nhan-su-hien-dai-danh-cho-ceo

quan-tri-nhan-su-hien-dai-danh-cho-ceo

Nói về khâu tuyển dụng, thầy cũng đưa ra form mẫu phỏng vấn cơ bản và các kĩ thuật để giúp người phỏng vấn đạt được mục đích và tìm được người phù hợp với vị trí công việc.

Cuối cùng, thầy Phan Sơn còn phân tích về Tư duy thiết kế hệ thống tuyển dụng của CEO như thế nào cho đúng và hiệu quả.

quan-tri-nhan-su-hien-dai-danh-cho-ceo

Ngày học đầu tiên đã trôi qua với kha khá kiến thức “vừa quen vừa lạ”, hy vọng sẽ được các học viên áp dụng ngay vào thực tế doanh nghiệp. Hẹn gặp các anh chị vào buổi học tiếp theo cuối tuần này!


CON NGƯỜI (PEOPLE) là bài toán quan trọng nhất của các doanh nghiệp. Nhận thức được điều đó, và dựa trên nghiên cứu, quan sát rất nhiều các doanh nghiệp vừa & nhỏ tại Việt Nam, SAGE phối hợp với CÁC CHUYÊN GIA về QUẢN TRỊ CON NGƯỜI VÀ LÃNH ĐẠO thiết kế series” các chương trình đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho những người đứng đầu doanh nghiệp và các phòng ban:
– QUẢN TRỊ NHÂN SỰ HIỆN ĐẠI
– LÃNH ĐẠO THEO TÌNH HUỐNG
– XÂY DỰNG HỆ THỐNG THỰC THI CHIẾN LƯỢC, XÂY DỰNG KPIs

Written by