[INFOGRAPHIC] Tổng quan về Digital Marketing 2018

Phương pháp và nền tảng digital marketing nào phổ biến nhất trong năm 2018 này? Nhóm nghiên cứu tại Digital Ready đã tổng hợp danh sách các thông tin chi tiết quan trọng này dựa trên các báo cáo nghiên cứu khác nhau. 

Cùng Sage cập nhật những xu hướng digital marketing của năm 2018 trong infographic dưới đây và bình luận xem bạn đã ứng dụng bao nhiêu xu hướng mà Sage đề cập rồi nhé!

Written by