Huấn luyện viên

Organize
Title

Coach

Các chuyên gia huấn luyện khóa SE

► Ông Đoàn Đức Thuận 

CEO, StrategyM Consulting

Ông Thuận là đồng sáng lập và Giám đốc điều hành Công ty tư vấn StrategyM Consulting – Chuyên về
Tư vấn Chiến lược, Đổi mới sáng tạo (innovation) và Marketing. Ông Thuận có 15 năm kinh nghiệm công
tác tại các tập đoàn đa quốc gia (MNCs) ở các nước khác nhau trên thế giới với Piaggio (tại Italy), Toyota
(tại Singapore), Colgate-Palmolive (tại Việt Nam). Ông có nhiều kinh nghiệm quản lí trong mô hình tổ chức
kinh doanh dạng ma trận (chiến lược toàn cầu, chiến lược đồng bộ trong vùng và chiến thuật triển khai
từng thị trường quốc gia cụ thể).
Ông thường xuyên tham gia hoạt động giảng dạy, huấn luyện các khóa học và làm diễn giả tại các cuộc
Hội thảo liên quan đến các chủ đề về Chiến lược (Strategy), Thương hiệu (Brand), Marketing và Đổi mới
sáng tạo (Innovation).
Ông được lựa chọn là 1 trong 4 đại diện của Việt Nam tham gia chương trình học giả lãnh đạo IATSS của Nhật năm 2016, được Đại sứ quán Israel
tại Việt Nam lựa chọn tham gia chương trình đào tạo đặc biệt về Đổi mới sáng tạo và Tinh thần doanh nhân (Entrepreneurship and Innovation) tại
Haifa (Israel). Ông Thuận tốt nghiệp Thạc Sĩ Marketing, ĐH Melbourne, Australia năm 2008 theo học bổng toàn phần của Chính phủ Úc (học bổng
ADS). Trước đó ông tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế Đối ngoại, ĐH Ngoại Thương Hà Nội năm 2003.

► Ông Đỗ Mạnh Hà

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tasco

Ông từng giữ vai trò Tổng giám đốc công ty Korihome, Giám đốc kinh doanh, Marketing tại Canifa, Wipro Unza Vietnam, Highlands coffee, Unilever và giám đốc điều hành C.T Group. Ông đã tham gia đào tạo chương trình Kỹ năng bán hàng cho các công ty, tổ chức như Vincom Retail, Vietcombank, Tecomen…