Công cụ hỗ trợ Digital Marketing: UTM Builder

Công cụ UTM Builder giúp tái cấu trúc phần UTM và Tracking cho phép doanh nghiệp đo lường hiệu quả các kênh. Chỉ cần gõ đường link trang web và nhập nội dung kênh, bạn sẽ có được một link tracking thành công.

Lưu ý: đừng nên quá rõ ràng về các thông tin bởi vì đối thủ của mình cũng có thể đọc được, hãy mã hóa bằng những ngôn ngữ nội bộ mà chỉ người trong doanh nghiệp mới có thể đọc được.

Công cụ UTM Builder dưới đây được tạo và chia sẻ từ chuyên gia Trần Quốc Kỳ – giảng viên khóa học Digital Performance Marketing tại học viện Sage.

HDSD: Bạn click Tệp -> Tạo bản sao. Chọn vị trí lưu file và sử dụng.

Ý nghĩa các thông số:

Website URL: Trang đích của bạn.

Bạn có thể thêm 5 thông số sau vào URL:

  • utm_source: Xác định nhà quảng cáo, trang web, ấn phẩm,…  ví dụ: Facebook, Google, bản tin, biển quảng cáo.
  • utm_medium: Phương tiện quảng cáo, ví dụ: CPC, banner, bản tin email.
  • utm_campaign: Tên chiến dịch, khẩu hiệu, mã khuyến mại,… cho sản phẩm.
  • utm_term: Xác định từ khóa tìm kiếm có trả tiền. Nếu bạn gắn thẻ chiến dịch từ khóa phải trả tiền theo cách thủ công, thì bạn cũng nên sử dụng utm_term để chỉ định từ khóa.
  • utm_content: Được sử dụng để phân biệt nội dung tương tự hoặc các liên kết trong cùng một quảng cáo. Ví dụ: nếu có hai liên kết CTA trong cùng một email, thì bạn có thể sử dụng utm_content và đặt các giá trị khác nhau cho từng liên kết để có thể biết phiên bản nào có hiệu quả hơn.

Mỗi thông số phải được ghép cặp với giá trị bạn gán. Khi đó, mỗi cặp thông số – giá trị sẽ chứa thông tin có liên quan đến chiến dịch.


Tracking và Analytics là một trong những cơ sở quan trọng để đánh giá chiến dịch truyền thông từ thuần tuý đến Performance. Nội dung này sẽ được phân tích chi tiết hơn trong khóa học Digital Performance Marketing tại học viện Sage.

Khoá học Digital Performance Marketing – Tối ưu hiệu quả Tiếp thị số trên từng đồng chi phí cùng chuyên gia Trần Quốc Kỳ (CEO Chin Media) sẽ giúp bạn thay đổi được tư duy và cách tiếp cận về quảng cáo số, hiểu rõ hơn về số liệu và đưa ra các quyết định đem lại tỷ suất sinh lợi tốt nhất trên từng đồng chi phí. Bạn sẽ được học không chỉ về lý thuyết mà còn trải nghiệm thực tế trên các tài khoản quảng cáo và các ví dụ đào sâu chi tiết.