Viettel Global _ Nghiên cứu thị trường ứng dùng vào các quyết định kinh doanh