Giảng viên huấn luyện

Ông Nguyễn Dương

Đam mê triết lý lấy khách hàng làm trung tâm, ông Nguyễn Dương luôn cho rằng khi văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm chín muồi trong một doanh nghiệp, mọi nhân viên dù là trung bình cũng sẽ biết cách để “chớp mọi cơ hội để tỏa sáng với khách hàng” Ông đã có hơn 16 năm kinh nghiệm làm bán hàng, marketing, quản lý quan hệ khách hàng, chiến lược và trải nghiệm khách hàng. Ông cũng là người đã trải qua nhiều vị trí từ nhân viên đến lãnh đạo của các môi trường công ty và…

Xem chi tiết
 • Đăng ký nhóm

  Áp dụng khi học viên đăng ký khoá học và thanh toán theo nhóm 03 người trở lên.

  5.100.000 VNĐ

 • Super Early Bird

  Áp dụng khi học viên đăng ký khoá học và thanh toán trước khai giảng từ 10-30 ngày và đối với Cựu học viên của Sage.

  5.400.000 VNĐ

 • Đăng ký thường

  Áp dụng khi khi học viên đăng ký khoá học và thanh toán trước khai giảng từ 0-9 ngày.

  6.000.000 VNĐ

Lợi ích khi tham dự khóa học

  Nắm được một tư tưởng quản trị mới, đó là lấy khách hàng làm trung tâm, tạo ra trải nghiệm khách hàng vượt trội, nâng cao sức cạnh tranh và đạt được các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận ..

  • Hiểu các vấn đề nền tảng và vai trò của quản trị trải nghiệm khách hàng
  • Vẽ nên chân dung khách hàng và lập bản đồ hành trình khách hàng tạo ra cơ sở quan trọng cho các quyết định kinh doanh đúng nhu cầu khác hàng
  • Nắm được phương pháp lập và tạo nên khung chiến lược trải nghiệm khách hàng
  • Cách thức xây dựng văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm
  • Hiểu và áp dụng công cụ đo lường và quản lý khách hàng trung thành NPS
  • Nắm phương pháp để chuyển đổi văn hóa doanh nghiệp và trải nghiệm khách hàng

Course

GIỚI THIỆU

Thời điểm hiện tại là thời điểm của khách hàng. Khách hàng tiếp cận với tất cả các lựa chọn trên thị trường một cách dễ dàng. Đồng thời, với sức mạnh của mạng xã hội sức mạnh của truyền miệng càng trở nên rất lớn.

Những lợi thế về sản xuất, phân phối và thông tin không còn là cứu cánh cho các doanh nghiệp ở thời đại ngày nay. Vì vậy, trải nghiệm khách hàng trở thành yếu tố cạnh tranh chính quyết định ai thắng và ai bại.

Trải nghiệm khách hàng sẽ mang lại khách hàng trung thành, giảm chi phí marketing và tăng hiệu quả hoạt động nhờ khách hàng trung thành ở lại lâu hơn, mua nhiều hơn, ít khiếu nại, dễ tha thứ cho doanh nghiệp và nói tốt về bạn với người khác.

Đối tượng tham gia

  Khóa học dành cho Manager, Leader các vị trí chiến lược, MKT, bán hàng, COO, CEO, trưởng phòng trở lên, Team Leader.

NỘI DUNG KHOÁ HUẤN LUYỆN

- Trải nghiệm khách hàng và tầm quan trọng của nó trong thời đại cuộc sống số

 • Trải nghiệm khách hàng là gì
 • Những nhầm lẫn về trải nghiệm khách hàng
 • Các cấp độ của trải nghiệm khách hàng
 • Ứng dụng trải nghiệm khách hàng trên thế giới và Việt Nam
 • Vai trò và giá trị của trải nghiệm khách hàng

- Văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm: từ tư duy đến hành động

 • Như thế nào là lấy khách hàng làm trung tâm
 • Lý do của việc lấy khách hàng làm trung tâm
 • Các mô hình lấy khách hàng làm trung tâm và ứng dụng vào thực tế
 • Các nguyên tắc: chớp mọi cơ hội để tỏa sáng với khách hàng

- Chiến lược trải nghiệm khách hàng

 • Xây dựng văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm
 • Cấp độ quản trị trải nghiệm khách hàng của doanh nghiệp
 • Chiến lược trải nghiệm khách hàng
 • Case study

- Quản lý khách hàng trung thành bằng NPS (Net Promoter Score)

 • Net promoter score là gì
 • Vì sao NPS lại quan trọng với công ty bạn
 • Từ đo lường đến hành động

- Quản lý khách hàng trung thành bằng NPS (Net Promoter Score) (tiếp)

Vai trò của mỗi người trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng bằng NPS

 • Phương pháp vòng tròn khép kín nâng cao trải nghiệm khách hàng
 • Case study
 • - Quản trị quanh hành trình khách hàng

  • Chân dung khách hàng
  • Hành trình khách hàng
  • Vai trò của người đề xướng và lãnh đạo chuyển đổi trải nghiệm khách hàng trong công ty
  • Quản trị và bộ máy quản trị trải nghiệm khách hàng

  - Lập bản đồ hành trình khách hàng

  • Xác định mục tiêu
  • Xác định thành phần
  • Lập bản đồ hành trình khách hàng
  • Cách sử dụng bản đồ hành trình khách hàng

  - Thuyết trình và tốt nghiệp cuối khóa.

  Hình ảnh lớp học

  Thông tin khóa học

  Địa điểm
  Khai giảng 15/10/2018
  Lớp CX03
  Thời gian T2-T5 (18h-21h)
  Thời lượng 6 buổi
  Học phí 6.000.000 VND ( học phí chưa bao gồm VAT)

  Tải về tài liệu

   Tôi đồng ý được liên lạc qua email và điện thoại