Giảng viên huấn luyện

Các Chuyên Gia Cùng Huấn Luyện Khóa SM

► Ông Đoàn Đức Thuận - CEO, StrategyM Cosnulting Ông Thuận là đồng sáng lập và Giám đốc điều hành Công ty tư vấn StrategyM Consulting – Chuyên về Tư vấn Chiến lược, Đổi mới sáng tạo (innovation) và Marketing. Ông Thuận có 15 năm kinh nghiệm công tác tại các tập đoàn đa quốc gia (MNCs) ở các nước khác nhau trên thế giới với Piaggio (tại Italy), Toyota (tại Singapore), Colgate-Palmolive (tại Việt Nam). Ông có nhiều kinh nghiệm quản lí trong mô hình tổ chức kinh doanh dạng ma trận (chiến lược toàn cầu, chiến lược đồng…

Xem chi tiết
 • Đăng ký nhóm

  Áp dụng khi học viên đăng ký khoá học và thanh toán theo nhóm 03 người trở lên.

  6.800.000 VNĐ

 • Super Early Bird

  Áp dụng khi học viên đăng ký khoá học và thanh toán trước khai giảng từ 10-30 ngày và đối với Cựu học viên của Sage.

  7.650.000 VNĐ

 • Đăng ký thường

  Áp dụng khi khi học viên đăng ký khoá học và thanh toán trước khai giảng từ 0-9 ngày.

  8.500.000 VNĐ

Lợi ích khi tham dự khóa học

  • Phát triển và làm sắc bén kỹ năng phân tích Chiến lược và triển khai chiến thuật Marketing.
  • Tư duy như một chiến lược gia marketing chuyên nghiệp.
  • Xây dựng góc nhìn toàn diện về các tập quán Marketing đương đại
  • Lập và đánh giá một chiến lược, một kế hoạch Marketing qua các công cụ chuyên nghiệp.
  • Kỹ năng viết báo cáo, trình bày, phân tích, làm việc nhóm, ra quyết định và quản lí dự án.

Course

GIỚI THIỆU

Marketing Chiến lược – Tạo lợi thế cạnh tranh bền vững & giá trị khách hàng

Để tồn tại và phát triển trong môi trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt, các tổ chức kinh doanh phải tạo ra những chiến lược mang lại lợi thế cạnh tranh bền vững và giá trị cho khách hàng, cho xã hội. Các hoạt động Marketing phải tuân theo một định hướng Chiến lược và phát triển Thương hiệu của tổ chức nhằm mục đích tạo Giá trị khách hàng qua các P truyền thống (sản phẩm, giá cả, phân phối, truyền thống). Chiến lược Marketing đang được coi như một chiến lược trung tâm trong việc phát triển Chiến lược kinh doanh để phát triển và thịnh vượng.

Là một khóa huấn luyện chuyên sâu nhưng nền tảng về Marketing, mục đích của khóa Marketing Chiến Lược là nhằm cung cấp một cách tiếp cận tích hợp để định hình một Chiến lược Marketing và nêu bật vai trò của Marketing trong quá trình hoạch định chiến lược và ra quyết định chung của tổ chức. Khóa huấn luyện sẽ tiếp cận Marketing ở góc độ Chiến lược (Strategic) và rộng hơn góc độ Triển khai (Operative). Tiêu điểm trong quá trình tiếp cận Chiến lược này là việc hiểu rõ môi trường cạnh tranh và phát triển “lợi thế cạnh tranh bền vững” qua việc xây dựng những khác biệt của tổ chức để “khác biệt hóa”. Quá trình tạo ra lợi thế cạnh tranh đó đi liền với quá trình tạo ra giá trị cho người dùng, cho tổ chức thông qua vai trò cốt lõi của Marketing nằm trong một chỉnh thể xây dựng giá trị Thương hiệu một cách đồng bộ.

Quá trình hoạch định Chiến lược Marketing là sự áp dụng bài bản các công cụ, mô hình chuyên nghiệp và cần thẩm thấu qua thực hành. Một phần lớn thời gian của khóa học sẽ dành cho việc trải nghiệm áp dụng những phương pháp công cụ, mô hình chuyên nghiệp nhằm từng bước xây dựng các bộ phận của một kế hoạch Marketing chiến lược theo một tình huống được đặt ra từ đầu khóa học. Kế hoạch Marketing chiến lược này sẽ được thuyết trình vào cuối khóa học.

 

Điểm nhấn của khóa học

 • Hệ thống và bao hàm – nhìn vào bức tranh tổng thể Marketing Chiến lược và hiểu bản chất của các miếng ghép cấu thành (Chiến lược, Thương hiệu, Marketing và Năng lực tổ chức).
 • Cân bằng giữa lý thuyết và thực tế.
 • Thẩm thấu từ từ qua tiến độ của 10 buổi học.
 • Học từ kinh nghiệm và trải nghiệm môi trường đa quốc gia nhiều năm của huấn luyện viên nói riêng và của các chuyên gia khác trong ngành (thỉnh giảng) nói chung.
 • Tạo tiền đề cho các khóa chuyên sâu kế tiếp như: Marketing Intelligence, Strategic Integrated Marketing Communications, Digitalized Marketing, Crisis Management…

Đối tượng tham gia

  1.  Cấp lãnh đạo, quản lý (Chủ doanh nghiệp, CEO, Marketing & Sales Manager, Team leader) đang đau đầu và lo lắng về bài toán cạnh tranh và tăng trưởng.
  2. Cấp lãnh đạo, quản lý (Chủ doanh nghiệp, CEO, Marketing & Sales Manager, Team leader) đã hoặc sắp trải nghiệm công tác hoạch định và triển khai các hoạt động Chiến lược, Thương hiệu, Marketing nhận thấy rõ tầm quan trọng của việc hoạch định Marketing một cách bài
   bản và có chiến lược.
  3.  Cấp lãnh đạo, quản lý (Chủ doanh nghiệp, CEO, Marketing & Sales Manager, Team leader) cần một nền tảng có hệ thống về Quản trị Marketing Chiến lược vững chắc để có thể tự trau dồi kiến thức độc lập về sau, đồng thời có thể tổ chức một đội ngũ Marketing hiệu quả.
  4. Những người hiểu rằng Chiến lược Marketing là một bức tranh toàn cảnh từ hoạch định chiến lược (Strategic Planning) đến triển khai chiến thuật (Tactical Execution); và để thành công thì cần đạt tới điểm trung hòa của kiến thức bài bản và trải nghiệm thương trường.

NỘI DUNG KHOÁ HUẤN LUYỆN

- DẪN NHẬP VÀO MARKETING CHIẾN LƯỢC

  Chiến lược

 • Khái niệm và lược sử
 • Chiến lược gia và tư duy như một chiến lược gia: 5 câu hỏi từ Play-To-Win
 • Chiến lược, đổi mới sáng tạo và giá trị
 • Marketing dựa trên giá trị

 • Tổ chức kinh doanh và quy trình: Hiểu giá trị, tạo giá trị và cung cấp giá trị
 • Marketing chính là quá trình tạo giá trì từ việc đạt được và duy trì mối quan quan hệ với khách hàng.
 • Mô hình Marketing Chiến lược

 • Vòng tròn S.B.C.M – Strategy, Brand, Capabilites và Marketing .
 • 3 bước hoạch định D.S.G : Discovery, Strategic Planning and Go-To-Market.
 • Kế hoạch Marketing – một sự xâu chuỗi.
 • Giảng viên Coach: Ông Đoàn Đức Thuận – CEO of StrategyM Consulting

- KHÁM PHÁ – PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG

 • Đánh giá tình hình tổ chức (mục tiêu, chiến lược, kết quả, vị thế thị trường, USP, giá trị với khách hàng, nguồn lực và tiềm năng phát triển…) với K.S.F và McKinsey 7S.
 • Đánh giá tính bền vững lâu dài của lợi thế cạnh tranh qua V.R.I.N.
 • Định ra các thế mạnh và điểm yếu của tổ chức
 • Giảng viên Coach: Ông Đoàn Đức Thuận – CEO of StrategyM Consulting.

- KHÁM PHÁ – PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI & ĐỐI THỦ

  Phân tích môi trường bên ngoài:

 • Đánh giá môi trường với công cụ P.E.S.T.L.E
 • Tìm hiểu những lực thị trường ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi của tổ chức
 • Cách hiểu sự phát triển của thị trường và cách khai thác các cơ hội phát triển
 • Tìm hiểu và áp dụng chiến lược “đại dương xanh’
 • Phân tích đối thủ:

 • Mục tiêu, giả định, năng lực và chiến lược của đối thủ cạnh tranh.
 • Dự đoán hành vi đối thủ cạnh tranh.
 • Phân tích cạnh tranh qua porter’s 5 forces
 • Giảng viên Coach: Ông Đoàn Đức Thuận – CEO of StrategyM Consulting.

- KHÁM PHÁ – NGHIÊN CỨU VÀ THẤU HIỂU KHÁCH HÀNG

  Bức tranh toàn cảnh về nghiên cứu thị trường ( Marketing research)
  Phân khúc thị trường và thấu hiểu insight người tiêu dùng

 • Phân khúc thị trường
 • Lựa chọn thị trường mục tiêu
 • Sự thật ngầm hiểu (Insights)
 • Giảng viên Coach: Ông Nguyễn Văn Phương – Founder & CEO, Sage Education.

- TẠO GIÁ TRỊ - CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH VÀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

 • Sự đồng bộ hợp lực giữa Chiến lược, Thương hiệu, Marketing và Năng lực tổ chức
 • Phân tích S.W.O.T và áp dụng ma trận GE/McKinsey
 • Định vị cạnh tranh
 • Xây dựng tiêu điểm chiến lược (Strategic Focus) và sự phù hợp chiến lược ( Strategic Fit)
 • Xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững (SCA) qua V.R.I.N
 • Đề xuất giá trị (Value Proposition), chuỗi giá trị ( Value Chain) và Đổi mới giá trị ( Value Innovation)
 • Giảng viên Coach: Ông Đoàn Đức Thuận – CEO of StrategyM Consulting

- TẠO GIÁ TRỊ - ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU & MARKETING MIX

 • Sự dịch chuyển trong Marketing: BRAND & 4P/7P, 4C
 • Định vị thương hiệu & Tái định vị thương hiệu
 • Marketing Mix: Sản phẩm, giá cả, phân phối, truyền thông, con người, quy trình, không gian trải nghiệm
 • Các Case study cho các ngành hàng: B2C. B2B,…
 • Giảng viên Coach: Ông Nguyễn Văn Phương – Founder & CEO, Sage Education.

- TRIỂN KHAI RA THỊ TRƯỜNG - CHIẾN LƯỢC: SẢN PHẨM, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO & GIÁ

 • Chiến lược sản phẩm
 • Phát triển sản phẩm & đổi mới sáng tạo trong sản phẩm
 • Chiến lược giá
 • Casestudy
 • Thảo luận
 • Giảng viên Coach: Ông Hoàng Hà – Nguyên Giám đốc Sales & Marketing, Yamaha Việt Nam.

- TRIỂN KHAI RA THỊ TRƯỜNG – PHÂN PHỐI, BÁN HÀNG

 • Chiến lược bán hàng và phân phối
 • Kênh phân phối
 • Kênh bán hàng online
 • Tiếp thị thương mại (Trade Marketing)
 • Tiếp thị người tiêu dùng ( Consumer Marketing)
 • Case Study: Marlboro
 • Thảo luận
 • Giảng viên Coach: Ông Trần Hữu Đạt – Regional Sales Manager, Fonterra Brand Vietnam; Former Trade Strategy Manager, Philip Morris.

- TRIỂN KHAI RA THỊ TRƯỜNG – TRUYỀN THÔNG TÍCH HỢP & SỐ HÓA

 • Chiến lược truyền thông
 • Truyền thông tiếp thị tích hợp & Digitalized Marketing
 • Case study: TH True Milk
 • Giảng viên Coach: Ông Nguyễn Văn Phương – Founder & CEO, Sage Education.

  Guest Speaker

- HƯỚNG DẪN BÀI THỰC HÀNH NHÓM & FULL CASE STUDY MARKETING PLAN

 • Hướng dẫn bài tập nhóm
 • Case study: Cách Mamamy trở thành khăn ướt số 1 trong lựa chọn của người tiêu dùng và dẫn đầu thị trường
 • Giảng viên Coach: Ông Đoàn Đức Thuận – CEO of StrategyM Consulting
  Guest Speaker

- TỔNG KẾT VÀ BẾ GIẢNG

 • Trình bày nhóm
 • Tổng kết
 • BỘ CÔNG CỤ MARKETING CHIẾN LƯỢC (STRATEGIC MARKETING TOOLKIT)

Hình ảnh lớp học

Thông tin khóa học

Địa điểm Hà Nội
Khai giảng 08/05/2018
Lớp SM07
Thời gian 18h15 - 21h15
Thời lượng 11 buổi (Tối Thứ 3 & Thứ 6)
Học phí 8.500.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT)

Tải về tài liệu

 Tôi đồng ý được liên lạc qua email và điện thoại