Giảng viên huấn luyện

Ông Đoàn Đức Thuận

Ông Thuận tốt nghiệp Thạc Sĩ Marketing, ĐH Melbourne, Australia năm 2008 theo học bổng toàn phần của Chính phủ Úc (học bổng ADS). Trước đó ông tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế Đối ngoại, ĐH Ngoại Thương Hà Nội năm 2003. Ông Thuận có 15 năm kinh nghiệm công tác tại các tập đoàn đa quốc gia (MNCs) ở các nước khác nhau trên thế giới với Piaggio (tại Italy) Toyota (tại Singapore), Colgate-Palmolive & Dệt Hà Nam (tại Việt Nam) trong các chức năng khác nhau: Marketing Chiến lược Châu Á – TBD, Nghiên cứu & Phát triển…

Xem chi tiết
 • ĐĂNG KÝ SỚM

  Ưu đãi 10% học phí khi học viên đăng ký khoá học và thanh toán trước khai giảng 10 ngày.

  7.650.000 VNĐ

 • ĐĂNG KÝ NHÓM 3 NGƯỜI

  Ưu đãi 15% học phí khi học viên đăng ký theo nhóm 03 người.

  7.225.000 VNĐ

 • ĐĂNG KÝ NHÓM 5 NGƯỜI

  Ưu đãi giảm 20% học phí khi học viên đăng ký theo nhóm 5 người.

  6.800.000 VNĐ

Lợi ích khi tham dự khóa học

  • Phát triển và làm sắc bén kỹ năng phân tích Chiến lược và triển khai chiến thuật Marketing.
  • Tư duy như một chiến lược gia marketing chuyên nghiệp.
  • Xây dựng góc nhìn toàn diện về các tập quán Marketing đương đại
  • Lập và đánh giá một chiến lược, một kế hoạch Marketing qua các công cụ chuyên nghiệp.
  • Kỹ năng viết báo cáo, trình bày, phân tích, làm việc nhóm, ra quyết định và quản lí dự án.

Course

GIỚI THIỆU

Marketing Chiến lược – Tạo lợi thế cạnh tranh bền vững & giá trị khách hàng

Để tồn tại và phát triển trong môi trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt, các tổ chức kinh doanh phải tạo ra những chiến lược mang lại lợi thế cạnh tranh bền vững và giá trị cho khách hàng, cho xã hội. Các hoạt động Marketing phải tuân theo một định hướng Chiến lược và phát triển Thương hiệu của tổ chức nhằm mục đích tạo Giá trị khách hàng qua các P truyền thống (sản phẩm, giá cả, phân phối, truyền thống). Chiến lược Marketing đang được coi như một chiến lược trung tâm trong việc phát triển Chiến lược kinh doanh để phát triển và thịnh vượng.

Là một khóa huấn luyện chuyên sâu nhưng nền tảng về Marketing, mục đích của khóa Marketing Chiến Lược là nhằm cung cấp một cách tiếp cận tích hợp để định hình một Chiến lược Marketing và nêu bật vai trò của Marketing trong quá trình hoạch định chiến lược và ra quyết định chung của tổ chức. Khóa huấn luyện sẽ tiếp cận Marketing ở góc độ Chiến lược (Strategic) và rộng hơn góc độ Triển khai (Operative). Tiêu điểm trong quá trình tiếp cận Chiến lược này là việc hiểu rõ môi trường cạnh tranh và phát triển “lợi thế cạnh tranh bền vững” qua việc xây dựng những khác biệt của tổ chức để “khác biệt hóa”. Quá trình tạo ra lợi thế cạnh tranh đó đi liền với quá trình tạo ra giá trị cho người dùng, cho tổ chức thông qua vai trò cốt lõi của Marketing nằm trong một chỉnh thể xây dựng giá trị Thương hiệu một cách đồng bộ.

Quá trình hoạch định Chiến lược Marketing là sự áp dụng bài bản các công cụ, mô hình chuyên nghiệp và cần thẩm thấu qua thực hành. Một phần lớn thời gian của khóa học sẽ dành cho việc trải nghiệm áp dụng những phương pháp công cụ, mô hình chuyên nghiệp nhằm từng bước xây dựng các bộ phận của một kế hoạch Marketing chiến lược theo một tình huống được đặt ra từ đầu khóa học. Kế hoạch Marketing chiến lược này sẽ được thuyết trình vào cuối khóa học.

 

Điểm nhấn của khóa học

 • Hệ thống và bao hàm – nhìn vào bức tranh tổng thể Marketing Chiến lược và hiểu bản chất của các miếng ghép cấu thành (Chiến lược, Thương hiệu, Marketing và Năng lực tổ chức).
 • Cân bằng giữa lý thuyết và thực tế.
 • Thẩm thấu từ từ qua tiến độ của 10 buổi học.
 • Học từ kinh nghiệm và trải nghiệm môi trường đa quốc gia nhiều năm của huấn luyện viên nói riêng và của các chuyên gia khác trong ngành (thỉnh giảng) nói chung.
 • Tạo tiền đề cho các khóa chuyên sâu kế tiếp như: Marketing Intelligence, Strategic Integrated Marketing Communications, Digitalized Marketing, Crisis Management…

Đối tượng tham gia

  • Những người đã hoặc sắp trải nghiệm công tác hoạch định và triển khai các hoạt động Chiến lược, Thương hiệu, Marketing cần hệ thống hóa bài bản kiến thức. Những người cần một nền tảng có hệ thống về Quản trị Marketing Chiến lược vững chắc để có thể tự trau dồi kiến thức độc lập về sau
  • Những người hiểu rằng Chiến lược Marketing là một bức tranh toàn cảnh từ hoạch định chiến lược (Strategic Planning) đến triển khai chiến thuật (Tactical Execution); và để thành công thì cần đạt tới điểm trung hòa của kiến thức bài bản và trải nghiệm thương trường

NỘI DUNG KHOÁ HUẤN LUYỆN

Buổi 1: DẪN NHẬP VÀO MARKETING CHIẾN LƯỢC

 • Chiến lược
  • Khái niệm và lược sử
  • Chiến lược gia và tư duy như một chiến lược gia: 5 câu hỏi từ Play-To-Win
  • Chiến lược, đổi mới sáng tạo và giá trị
 • Marketing dựa trên giá trị
  • Tổ chức kinh doanh và quy trình: Hiểu giá trị, tạo giá trị và cung cấp giá trị
  • Marketing chính là quá trình tạo giá trì từ việc đạt được và duy trì mối quan quan hệ với khách hàng.
 • Mô hình Marketing Chiến lược
  • Vòng tròn S.B.C.M – Strategy, Brand, Capabilites và Marketing .
  • 3 bước hoạch định D.S.G : Discovery, Strategic Planning and Go-To-Market.
  • Kế hoạch Marketing – một sự xâu chuỗi.

Buổi 2: KHÁM PHÁ (DISCOVERY) – HIỂU GIÁ TRỊ (UNDERSTAND VALUE)

 • Bức tranh toàn cảnh của Marketing Intelligence 
 • Phân tích khách hàng tiềm năng:
  • Phân khúc, xác định mục tiêu và định vị
  • Sự thật ngầm hiểu
  • Bản đồ hành trình khách hàng và thấu hiểu quá trình ra quyết định.

Buổi 3: KHÁM PHÁ (DISCOVERY) – HIỂU GIÁ TRỊ (UNDERSTAND VALUE)

 • Phân tích môi trường bên ngoài:
  • Đánh giá môi trường với công cụ P.E.S.T.L.E
  • Tìm hiểu những lực thị trường ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi của tổ chức
  • Cách hiểu sự phát triển của thị trường và cách khai thác các cơ hội phát triển
  • Tìm hiểu và áp dụng chiến lược “đại dương xanh’
 • Phân tích đối thủ:
  • Phân tích cạnh tranh qua Porter’s 5 forces
  • Mục tiêu, giả định, năng lực và chiến lược của đối thủ cạnh tranh.
  • Dự đoán hành vi đối thủ cạnh tranh.
  • Tiếp cận lý thuyết trò chơi

Buổi 4: KHÁM PHÁ (DISCOVERY) – HIỂU GIÁ TRỊ (UNDERSTAND VALUE)

 • Phân tích môi trường bên trong:
  • Đánh giá tình hình tổ chức  với K.S.F và McKinsey 7S
  • Nghiên cứu thương hiệu của tổ chức và đánh giá sức khỏe thương hiệu qua A.U.D.I
  • Đánh giá tình bên vững lâu dài của lợi thế cạnh tranh qua V.R.I.O. Định ra các Thế mạnh và Điểm yếu của tổ chức

Buổi 5: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC (STRATEGIC PLANNING) – TẠO GIÁ TRỊ (CREATE VALUE)

 • Sự đồng bộ hợp lực giữa Chiến lược, Thương hiệu và Marketing
 • Đồng bộ Chiến lược và Marketing với bốn bước xây dựng Thương hiệu
 • Phân tích S.W.O.T và áp dụng ma trận GE/McKinsey
 • Định vị cạnh tranh
 • Xây dựng chiến lược tăng trưởng
 • Xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững (SCA) qua V.R.I.O
 • Đề xuất giá trị , chuỗi giá trị và Đổi mới giá trị
 • Xây dựng tiêu điểm chiến lược và sự phù hợp chiến lược

Buổi 6: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC (STRATEGIC PLANNING) – TẠO GIÁ TRỊ (CREATE VALUE)

 • Thực hành phân tích hoạch định chiến lược vào case của nhóm.

Buổi 7: TRIỂN KHAI RA THỊ TRƯỜNG (GO-TO-MARKET) – CUNG CẤP VÀ THU NHẬN GIÁ TRỊ (DELIVER AND CAPTURE VALUE)

 • Strategic Agility: Tính linh hoạt của Chiến Lược trong môi trường V.U.C.A
 • Phối hợp nguồn lực, hoạt động và mục tiêu tổ chức
 • Marketing đại trà đến Marketing cá nhân hóa
 • Marketing Mix
  • Sản phẩm
   • Đổi mới, phát triển sảm phẩm mới và thực thi
   • Định vị sản phẩm như nền tảng của Marketing mix
   • Thiết kế sản phẩm và dịch vụ tạo giá trị
  • Giá cả
   • Từ giá dựa trên chi phí đến giá dựa trên giá trị.
   • Các tập quán định giá hướng đến lợi nhuận

Buổi 8: TRIỂN KHAI RA THỊ TRƯỜNG (GO-TO-MARKET) – CUNG CẤP VÀ THU NHẬN GIÁ TRỊ (DELIVER AND CAPTURE VALUE)

 • Phân phối & Bán hàng
  • Phân phối
   • Kênh phân phối trực tiếp và gián tiếp
   • Phát triển chính sách thương mại
   • Vai trò của Tiếp thị Thương mại
  • Bán hàng
   • Từ viễn cảnh chiến lược đến kế hoạch bán hàng tích hợp
   • Tạo ra nền tảng và quy trình bán hàng tối ưu hóa
   • Internet như một công cụ bán hàng hiệu quả

Buổi 9: TRIỂN KHAI RA THỊ TRƯỜNG (GO-TO-MARKET) – CUNG CẤP VÀ THU NHẬN GIÁ TRỊ (DELIVER AND CAPTURE VALUE)

 • Truyền thông tích hợp (IMC)
  • 4 nguyên tắc của IMC
  • IMC tạo ra giá trị và cộng hưởng
  • Xây dựng và quản lí ngân sách Marketing

Buổi 10: TÓM LƯỢC VÀ XÂU CHUỖI, TỔNG KẾT VÀ BẾ GIẢNG

 • Kế hoạch Marketing Chiến lược – sự xâu chuỗi và chương trình hành động
 • Trình bày nhóm
 • Tổng kết

Hình ảnh lớp học

Thông tin khóa học

Địa điểm Hà Nội
Khai giảng 16/11/2017
Lớp SM04
Thời gian 18h15 - 21h15
Thời lượng 10 buổi (Tối Thứ 2 & Thứ 5 )
Học phí 8.500.000 VND

Tải về tài liệu

 Tôi đồng ý được liên lạc qua email và điện thoại