Thông tin sự kiện

Thời gian 08/21/2015 09:00
Địa điểm Toong
Địa chỉ Số 8 Tràng Thi, Hà Nội
Phí tham gia Hết vé

Event

Quyền lực mềm của thương hiệu (tại Hà Nội)

Marketing workshop

Quyền lực mềm của thương hiệu

Diễn giả:

– TS Geraldine Michel – Giáo sư Marketing, IAE de Paris / CFVG MMSS

– Ông Nguyễn Đức Sơn – GD Chiến lược thương hiệu, Richard Moore Associates