Tầm nhìn, Sứ mệnh

Tầm nhìn

Trở thành thương hiệu số 1 chuyên nghiên cứu, tư vấn và giảng dạy về năng lực thị trường: Chiến lược,  Marketing, Thương hiệu và Truyền thông tại Việt Nam.

Sứ mệnh

Sứ mệnh của chúng tôi là đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam nhằm phát triển doanh nghiệp bền vững và xây dựng thương hiệu mạnh. Bên cạnh đó là đóng góp cho sự phát triển của ngành marketing, nhằm tạo ra một thế hệ tốt cho ngành.