Thông tin tài liệu

Dung dượng 22.72 MB
Định dạng *.pdf
Ngày tải lên 22/09/2016
Lượt tải 542

Tải tài liệu

  Library

  Insight: Góc nhìn từ người làm sáng tạo

  INSIGHT
  View from an adman
  Ho Cong Hoai Phuong
  Planning Director @ DentsuOne
  Coach @ Sage