Thông tin tài liệu

Dung dượng
Định dạng *.
Ngày tải lên 22/09/2016
Lượt tải 555

Tải tài liệu

  Library

  Insight: Góc nhìn từ người làm sáng tạo

  INSIGHT
  View from an adman
  Ho Cong Hoai Phuong
  Planning Director @ DentsuOne
  Coach @ Sage