Thông tin tài liệu

muc-luong-2019
Dung dượng 204.26 KB
Định dạng *.pdf
Ngày tải lên 10/05/2019
Lượt tải 158

Tải tài liệu

  Library

  Mức lương tham khảo tại Việt Nam năm 2019

  Tài liệu cung cấp cho bạn một nguồn tham khảo về mức lương 2019.

  • Thống kê mức lương của các vị trí trong một số lĩnh vực phổ biến như Công nghệ, Tài chính, Kế toán, Marketing – Sales,…
  • Phục vụ cho các Chủ doanh nghiệp, Quản lý nhân sự doanh nghiệp nhỏ thiết lập bảng lương cho nhân viên
  • So sánh mức lương năm 2018 và 2019 để đánh giá phần nào nhu cầu và xu hướng thị trường

  Tham khảo Khóa huấn luyện Quản trị nhân sự hiện đại dành cho CEO tại đây.