Sage Talks #19 Slide – Analytics & Optimization to Up Sales

DIGITAL ANALYTICS & OPTIMIZATION TO UP SALES Tối qua, 17/05, sự kiện Sage Talk #19: Digital Analytics & Optimization to Up Sales đã diễn ra với sự tham gia của 2 vị diễn giả: anh Trần Quốc Kỳ – CEO Chin Media và anh Nguyễn Văn Phương – CEO Viện Quản trị Kinh doanh Sage. … Continue reading Sage Talks #19 Slide – Analytics & Optimization to Up Sales