Thông tin tài liệu

Dung dượng 7.64 MB
Định dạng *.pdf
Ngày tải lên 26/10/2016
Lượt tải 209

Tải tài liệu

  Library

  Slide Nielsen Company Visit 2016

  • GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NIELSEN
   5 XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG
  • QUY TRÌNH LÀM VIỆC TẠI NIELSEN
  • CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG TRONG NGHIÊN CỨU
  • MỘT SỐ THÔNG TIN NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG HỮU ÍCH