Sắp khai giảng

Để xem nội dung khóa học. Xin mời bạn lựa chọn khóa học quan tâm và click chuột để có thêm thông tin

Khóa học Thời lượng Học phí Địa điểm Tháng 09 Tháng 10 Tháng 11 Chi tiết

Pharmaceutical Marketing & Innovation Program

6 buổi 7.000.000 VND Hà Nội/09/20177/10/10/2017/11/2017Xem chi tiết

Customer Experience

8 buổi 7.000.000 VND Hà Nội28/9/09/2017/10/2017/11/2017Xem chi tiết

Content Marketing Strategy V2

8 buổi (Sáng + Chiều Thứ 7 & CN) 7.000.000 VND Hà Nội30/9/09/2017/10/2017/11/2017Xem chi tiết

Distribution Management - Tối ưu hiệu quả hệ thống phân phối (New)

8 buổi (Tối thứ 3 & thứ 6) 7.000.000 vnd Hà Nội19/9/09/2017/10/2017/11/2017Xem chi tiết

Digital Strategic Planning - Số hóa để dẫn đầu (New)

8 buổi (Sáng + Chiều Thứ 7 & CN) 6.000.000 VNĐ Hà Nội/09/2017/10/2017/11/2017Xem chi tiết

Brand Positioning Strategy - Chiến lược Định vị thương hiệu

8 buổi (Sáng + Chiều Thứ 7 & CN) 9.000.000 Hà Nội/09/201728/10/10/2017/11/2017Xem chi tiết

Content Executive ASAP

28 buổi 18.000.000 Hà Nội/09/2017/10/2017/11/2017Xem chi tiết

Customer Understanding - Thấu hiểu khách hàng Tối ưu tiếp thị

9 buổi ( Thứ 2, 4, 6 hàng tuần ) 7.000.000 VND Hà Nội/09/2017/10/2017/11/2017Xem chi tiết

Strategic Marketing Planning - Hoạch định chiến lược Marketing

10 buổi (Tối Thứ 2 & Thứ 5 ) 8.500.000 VND Hà Nội/09/2017/10/201716/11/11/2017Xem chi tiết

Winning Trade Marketing - Chiến thắng khách hàng tại điểm bán

9 buổi (Sáng + Chiều Thứ 7 & CN ) 8.000.000 VNĐ Hà Nội/09/201721/10/10/2017/11/2017Xem chi tiết

Strategic Integrated Marketing Communications - Hoạch đinh Chiến lược Truyền thông Tiếp thị

8 buổi (Sáng + Chiều Thứ 7 & CN) 7.000.000 VND Hà Nội/09/201714/10/10/2017/11/2017Xem chi tiết