Sắp khai giảng

Để xem nội dung khóa học. Xin mời bạn lựa chọn khóa học quan tâm và click chuột để có thêm thông tin

Khóa học Thời lượng Học phí Địa điểm Tháng 07 Tháng 08 Tháng 09 Chi tiết

Distribution Management - Tối ưu hiệu quả hệ thống phân phối (New)

8 buổi (tối Thứ 3 và thứ 6) 7.000.000 vnd Hà Nội/07/2017/08/201719/9/09/2017Xem chi tiết

Digital Strategic Planning - Số hóa để dẫn đầu (New)

8 buổi 6.000.000 VNĐ Hà Nội/07/201719/8/08/2017/09/2017Xem chi tiết

Brand Positioning Strategy - Chiến lược Định vị thương hiệu

08 buổi 9.000.000 Hà Nội/07/2017/08/2017/09/2017Xem chi tiết

Content Executive ASAP

28 buổi 18.000.000 Hà Nội/07/2017/08/2017/09/2017Xem chi tiết

Customer Understanding - Thấu hiểu khách hàng Tối ưu tiếp thị

9 buổi ( Thứ 3 - Thứ 6 ) 7.000.000 VND Hà Nội/07/201722/8/08/2017/09/2017Xem chi tiết

Strategic Marketing Planning - Hoạch định chiến lược Marketing

10 buổi ( Thứ 2 - Thứ 5 ) 8.500.000 VND Hà Nội6/7/07/2017/08/2017/09/2017Xem chi tiết

Winning Trade Marketing - Chiến thắng khách hàng tại điểm bán

9 buổi (Sáng + Chiều Thứ 7 - CN ) 8.000.000 VNĐ Hà Nội15/7/07/2017/08/2017/09/2017Xem chi tiết

Strategic Integrated Marketing Communications - Hoạch đinh Chiến lược Truyền thông Tiếp thị

8 buổi 7.000.000 VND Hà Nội/07/2017/08/2017/09/2017Xem chi tiết