Sắp khai giảng

Để xem nội dung khóa học. Xin mời bạn lựa chọn khóa học quan tâm và click chuột để có thêm thông tin

Khóa học Thời lượng Học phí Địa điểm Tháng 07 Tháng 08 Tháng 09 Chi tiết

Practical Marketing Manager

12 buổi 13.000.000 VND TP. Hồ Chí Minh/07/20186/8/08/2018/09/2018Xem chi tiết

Digital Performance Marketing

8 buổi 7,000,000 vnđ Hà Nội/07/2018/08/2018/09/2018Xem chi tiết

Trở thành Giám đốc Tiếp thị 4.0

28 buổi 25,000,000 vnđ Hà Nội7/7/07/2018/08/2018/09/2018Xem chi tiết

SALES PRO (7 nhóm năng lực cần có cho 1 người bán hàng chuyên nghiệp)

6 buổi 6000000 VND ( học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội23/7/07/2018/08/2018/09/2018Xem chi tiết

Digital Strategy and Planning

8 buổi 7.000.000 VND Hà Nội/07/20184/8/08/2018/09/2018Xem chi tiết

Winning Trade Marketing - Chiến thắng khách hàng tại điểm bán

8 buổi (Sáng + Chiều Thứ 7 & CN ) 7.000.000 VNĐ (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/07/201811/8/08/2018/09/2018Xem chi tiết

Strategic Marketing For Bussiness Owners - Marketing Chiến lược cho Chủ doanh nghiệp

11 buổi (Tối Thứ 3 & Thứ 6) 8.500.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/07/201824/8/08/2018/09/2018Xem chi tiết

Content Marketing

8 buổi 7.000.000 VND ( học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/07/2018/08/20188/9/09/2018Xem chi tiết

Brand Positioning Strategy - Chiến lược Định vị thương hiệu

8 buổi (Sáng + Chiều Thứ 7 & CN) 8.000.000 (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/07/2018/08/201815/9/09/2018Xem chi tiết

Strategic Integrated Marketing Communications - Hoạch đinh Chiến lược Truyền thông Tiếp thị

4 buổi (Sáng + Chiều Thứ 7 & CN) 5.000.000 VND ( học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/07/2018/08/2018/09/2018Xem chi tiết

Customer Experience

6 buổi 6.000.000 VND ( học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/07/2018/08/2018/09/2018Xem chi tiết