Sắp khai giảng

Để xem nội dung khóa học. Xin mời bạn lựa chọn khóa học quan tâm và click chuột để có thêm thông tin

Khóa học Thời lượng Học phí Địa điểm Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12 Chi tiết

Digital Strategy and Planning - Chiến lược để dẫn đầu

8 buổi (Thứ 7 & CN) 8.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/10/2018/11/20188/12/12/2018Xem chi tiết

Digital Performance Marketing - Tối ưu hiệu quả Tiếp thị số trên từng đồng chi phí

8 buổi (Thứ 7 & CN) 7.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/10/201817/11/11/2018/12/2018Xem chi tiết

Strategic Marketing For Bussiness Owners - Marketing Chiến lược cho Chủ doanh nghiệp

11 buổi 8.500.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/10/2018/11/2018/12/2018Xem chi tiết

Strategic Integrated Marketing Communications - Hoạch đinh Chiến lược Truyền thông Tiếp thị tích hợp

4 buổi (Sáng + Chiều Thứ 7 & CN) 5.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội13/10/10/2018/11/2018/12/2018Xem chi tiết

Content Marketing - Xây dựng chiến lược nội dung

8 buổi (Sáng + Chiều Thứ 7 & CN) 7.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/10/2018/11/201822/12/12/2018Xem chi tiết

Sales Pro - 7 nhóm năng lực cần có cho 1 người bán hàng chuyên nghiệp

6 buổi (Thứ 2 & Thứ 5) 6.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/10/2018/11/2018/12/2018Xem chi tiết

Winning Trade Marketing - Chiến thắng khách hàng tại điểm bán

8 buổi (Thứ 7 & CN) 9h - 12h và 14h - 17h Hà Nội/10/201824/11/11/2018/12/2018Xem chi tiết

Winning Trade Marketing - Chiến thắng khách hàng tại điểm bán

8 buổi (Thứ 7 & CN) 8.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) TP. Hồ Chí Minh27/10/10/2018/11/2018/12/2018Xem chi tiết

Brand Positioning Strategy - Chiến lược Định vị thương hiệu

8 buổi 8.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) TP. Hồ Chí Minh/10/2018/11/2018/12/2018Xem chi tiết

Customer Experience - Thiết kế trải nghiệm khách hàng

6 buổi (Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6) 7.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội15/10/10/2018/11/2018/12/2018Xem chi tiết

[HN] Practical Marketing Manager - Tiếp thị thực chiến

12 buổi (Thứ 7 & Chủ nhật) 13.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội27/10/10/2018/11/2018/12/2018Xem chi tiết

[HCM] Practical Marketing Manager - Tiếp thị thực chiến

12 buổi (Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6) 13.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) TP. Hồ Chí Minh/10/20185/11/11/2018/12/2018Xem chi tiết