Lịch khai giảng các khóa huấn luyện – Học viện Sage

Lịch khai giảng này cập nhật lịch các khóa học sẽ khai giảng trong 3 tháng gần nhất.

Để xem nội dung khóa học. Xin mời bạn lựa chọn khóa học quan tâm và click chuột để có thêm thông tin

Khóa học Thời lượng Học phí Địa điểm Tháng 08 Tháng 09 Tháng 10 Chi tiết

Biến chiến lược thành mục tiêu và kế hoạch hành động theo phương pháp BSC-KPI Hoa Kỳ

8 buổi (Thứ 7 - CN) 12.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/08/2019/09/2019/10/2019Xem chi tiết

PR thực chiến trong thời đại số - Practical PR in Digital Age

8 buổi (Thứ 7 - CN) 4.800.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/08/2019/09/2019/10/2019Xem chi tiết

Content Camp - Sẵn sàng cho kỷ nguyên bán hàng bằng nội dung

8 buổi (Thứ 7 - CN) 4.800.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/08/2019/09/2019/10/2019Xem chi tiết

Quản trị nhân sự hiện đại dành cho CEO

6 buổi 10.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/08/20197/9/09/2019/10/2019Xem chi tiết

Digital Marketing Channels - Xây dựng hệ thống Digital Marketing Channels toàn diện

12 buổi (Thứ 7 - CN) 6.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) TP. Hồ Chí Minh/08/201914/9/09/2019/10/2019Xem chi tiết

Digital Marketing Channels - Xây dựng hệ thống Digital Marketing Channels toàn diện

12 buổi (Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6) 6.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/08/2019/09/2019/10/2019Xem chi tiết

Content Marketing Strategy - Xây dựng chiến lược nội dung

8 buổi (Thứ 7 & CN) 8.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội17/8/08/2019/09/2019/10/2019Xem chi tiết

Digital Performance Marketing - Tối ưu hiệu quả Tiếp thị số trên từng đồng chi phí

8 buổi (Thứ 7 & CN) 8.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) TP. Hồ Chí Minh/08/2019/09/2019/10/2019Xem chi tiết

Digital Performance Marketing - Tối ưu hiệu quả Tiếp thị số trên từng đồng chi phí

8 buổi (Thứ 7 & CN) 8.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/08/2019/09/201919/10/10/2019Xem chi tiết

Digital Strategy and Planning - Chiến lược số để dẫn đầu

8 buổi (Thứ 7 & CN) 8.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/08/201914/9/09/2019/10/2019Xem chi tiết

Strategic Integrated Marketing Communications - Hoạch định Chiến lược Truyền thông Tiếp thị tích hợp

8 buổi (Sáng + Chiều Thứ 7 & CN) 8.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/08/2019/09/2019/10/2019Xem chi tiết

Customer Experience - Quản trị trải nghiệm khách hàng

8 buổi (Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6) 9.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/08/2019/09/2019/10/2019Xem chi tiết

Practical Marketing Manager - Quản lý Tiếp thị thực chiến

12 buổi (Thứ 7 & CN) 15.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/08/2019/09/201919/10/10/2019Xem chi tiết