Lịch khai giảng các khóa huấn luyện – Học viện Sage

Lịch khai giảng này cập nhật lịch các khóa học sẽ khai giảng trong 3 tháng gần nhất.

Để xem nội dung khóa học. Xin mời bạn lựa chọn khóa học quan tâm và click chuột để có thêm thông tin

Khóa học Thời lượng Học phí Địa điểm Tháng 12 Tháng 01 Tháng 02 Tháng 03 Tháng 04 Chi tiết

Content Marketing Strategy - Xây dựng chiến lược nội dung

8 buổi (Thứ 7 & CN) 8.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/12/2019/01/2020/02/2020/03/2020/04/2020Xem chi tiết

Digital Marketing Channels - Xây dựng hệ thống Digital Marketing Channels toàn diện

12 buổi (Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6) 6.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội16/12/12/2019/01/2020/02/2020/03/2020/04/2020Xem chi tiết

Digital Performance Marketing - Tối ưu hiệu quả Tiếp thị số trên từng đồng chi phí

8 buổi (Thứ 7 & CN) 8.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/12/2019/01/2020/02/2020/03/2020/04/2020Xem chi tiết

Digital Strategy and Planning - Chiến lược số để dẫn đầu

8 buổi (Thứ 7 & CN) 8.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/12/2019/01/2020/02/2020/03/2020/04/2020Xem chi tiết

Biến chiến lược thành mục tiêu và kế hoạch hành động theo phương pháp BSC-KPI Hoa Kỳ

8 buổi (Thứ 7 - CN) 9.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/12/2019/01/2020/02/2020/03/2020/04/2020Xem chi tiết

PR thực chiến trong thời đại số - Practical PR in Digital Age

8 buổi (Thứ 7 - CN) 4.800.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/12/2019/01/2020/02/2020/03/2020/04/2020Xem chi tiết

Quản trị nhân sự hiện đại dành cho CEO

6 buổi 8.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/12/2019/01/2020/02/2020/03/2020/04/2020Xem chi tiết

Strategic Integrated Marketing Communications - Hoạch định Chiến lược Truyền thông Tiếp thị tích hợp

8 buổi (Sáng + Chiều Thứ 7 & CN) 8.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội14/12/12/2019/01/2020/02/2020/03/2020/04/2020Xem chi tiết

Sales Pro - 7 nhóm năng lực cần có cho 1 người bán hàng chuyên nghiệp

6 buổi (Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6) 6.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/12/2019/01/2020/02/2020/03/2020/04/2020Xem chi tiết

Brand Positioning Strategy - Chiến lược Định vị thương hiệu

8 buổi (Thứ 7 & CN) 8.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) TP. Hồ Chí Minh/12/2019/01/2020/02/2020/03/2020/04/2020Xem chi tiết

Customer Experience - Quản trị trải nghiệm khách hàng

8 buổi (Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6) 8.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/12/2019/01/2020/02/2020/03/2020/04/2020Xem chi tiết

Winning Trade Marketing - Chiến thắng đối thủ cạnh tranh trên mặt trận phân phối và tại điểm bán

8 buổi (Thứ 7 & CN) 8.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/12/2019/01/2020/02/2020/03/2020/04/2020Xem chi tiết

Practical Marketing Manager - Quản lý Tiếp thị thực chiến

12 buổi (Thứ 7 & CN) 15.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/12/2019/01/2020/02/2020/03/2020/04/2020Xem chi tiết

Customer Understanding - Thấu hiểu khách hàng Tối ưu tiếp thị

9 buổi ( Thứ 2, 4, 6 hàng tuần ) 8.000.000 VND Hà Nội/12/2019/01/2020/02/2020/03/2020/04/2020Xem chi tiết