Lịch khai giảng các khóa huấn luyện – Học viện Sage

Dưới đây là Lịch khai giảng các Khóa học và Module sẽ khai giảng trong thời gian tới tại học viện SAGE.

Để xem chi tiết, bạn vui lòng kéo xuống dưới, chọn xem thêm để đọc nội dung chi tiết của từng khóa học. Trân trọng!

Khóa học Thời lượng Học phí Địa điểm Tháng 01 Tháng 02 Tháng 03 Tháng 04 Tháng 05 Chi tiết

Module: Biến chiến lược thành mục tiêu và kế hoạch hành động theo phương pháp BSC-KPI Hoa Kỳ

8 buổi (Thứ 7 - CN) 9.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/01/2020/02/2020/03/2020/04/2020/05/2020Xem chi tiết

Module: Quản trị nhân sự hiện đại dành cho CEO - Human Resource Management for CEOs

6 buổi 8.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/01/2020/02/2020/03/202013/4/04/2020/05/2020Xem chi tiết

Module: Xây dựng hệ thống Digital Marketing Channels đa kênh - Digital Marketing Channels

12 buổi (Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6) 6.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/01/202021/2/02/2020/03/2020/04/20208/5/05/2020Xem chi tiết

Module: Marketing và Kinh doanh giỏi phải kiếm được tiền - Business & Marketing Mastery

12 buổi (Thứ 7 & CN) 15.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/01/2020/02/202014/3/03/2020/04/2020/05/2020Xem chi tiết

Module: Đo lường và tối ưu hiệu quả Digital Marketing - Digital Performance & Measurement Marketing

8 buổi (Thứ 7 & CN) 8.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/01/2020/02/202028/3/03/2020/04/2020/05/2020Xem chi tiết

Module: Quản trị trải nghiệm khách hàng - Customer Experience

8 buổi (Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6) 8.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/01/2020/02/2020/03/2020/04/2020/05/2020Xem chi tiết

Module: Xây dựng chiến lược nội dung - Content Marketing Strategy

8 buổi (Thứ 7 & CN) 8.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/01/2020/02/2020/03/20204/4/04/2020/05/2020Xem chi tiết

Module: Xây dựng Thương hiệu dẫn đầu - Leadership Brand Building for Vietnamese Businesses

8 buổi (Thứ 7 & CN) 8.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) TP. Hồ Chí Minh/01/2020/02/2020/03/202011/4/04/2020/05/2020Xem chi tiết

Module: Hoạch định Chiến lược Truyền thông Tiếp thị tích hợp - Strategic Integrated Marketing Communications

8 buổi (Sáng + Chiều Thứ 7 & CN) 8.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/01/2020/02/2020/03/2020/04/2020/05/2020Xem chi tiết

Module: Hoạch định chiến lược kênh và chiến dịch Digital - Digital Strategy & Campaign Planning

8 buổi (Thứ 7 & CN) 8.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/01/2020/02/202014/3/03/2020/04/2020/05/2020Xem chi tiết