Sắp khai giảng

Để xem nội dung khóa học. Xin mời bạn lựa chọn khóa học quan tâm và click chuột để có thêm thông tin

Khóa học Thời lượng Học phí Địa điểm Tháng 03 Tháng 04 Tháng 05 Chi tiết

Trở thành Giám đốc Tiếp thị 4.0

28 buổi 25,000,000 vnđ Hà Nội31/3/03/2018/04/2018/05/2018Xem chi tiết

Digital Performance Marketing

8 buổi 7,000,000 vnđ Hà Nội17/3/03/2018/04/2018/05/2018Xem chi tiết

The Sales Training Program (7 nhóm năng lực cần có cho 1 người bán hàng chuyên nghiệp)

6 buổi 7000000 VND ( học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/03/2018/04/201814/5/05/2018Xem chi tiết

Brand Positioning Strategy - Chiến lược Định vị thương hiệu

8 buổi (Sáng + Chiều Thứ 7 & CN) 9.000.000 (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/03/2018/04/2018/05/2018Xem chi tiết

Content Executive ASAP

30 buổi 19.000.000 Hà Nội/03/2018/04/201812/5/05/2018Xem chi tiết

Strategic Integrated Marketing Communications - Hoạch đinh Chiến lược Truyền thông Tiếp thị

8 buổi (Sáng + Chiều Thứ 7 & CN) 7.000.000 VND ( học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/03/201814/4/04/2018/05/2018Xem chi tiết

Strategic Marketing Planning - Hoạch định chiến lược Marketing

11 buổi (Tối Thứ 3 & Thứ 6) 8.500.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/03/2018/04/20188/5/05/2018Xem chi tiết

Pharmaceutical Marketing & Innovation Program

6 buổi 7.000.000 VND ( học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/03/2018/04/2018/05/2018Xem chi tiết

Winning Trade Marketing - Chiến thắng khách hàng tại điểm bán

9 buổi (Sáng + Chiều Thứ 7 & CN ) 8.000.000 VNĐ (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/03/201814/4/04/2018/05/2018Xem chi tiết

Content Marketing Strategy V2

8 buổi 7.000.000 VND ( học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/03/2018/04/2018/05/2018Xem chi tiết

Customer Experience

8 buổi 6.000.000 VND ( học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/03/2018/04/2018/05/2018Xem chi tiết

Distribution Management - Tối ưu hiệu quả hệ thống phân phối (New)

8 buổi (Tối thứ 3 & thứ 6) 7.000.000 VND ( học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/03/2018/04/2018/05/2018Xem chi tiết

Digital Strategic Planning - Số hóa để dẫn đầu (New)

8 buổi (Sáng + Chiều Thứ 7 & CN) 6.000.000 VNĐ (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/03/2018/04/2018/05/2018Xem chi tiết