Lịch khai giảng các khóa huấn luyện – Học viện Sage

Để xem nội dung khóa học. Xin mời bạn lựa chọn khóa học quan tâm và click chuột để có thêm thông tin

Khóa học Thời lượng Học phí Địa điểm Tháng 04 Tháng 05 Tháng 06 Chi tiết

Practical PR Specialist - Chuyên viên PR thực hành

8 buổi (Thứ 7 - CN) 6.400.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/04/201925/5/05/2019/06/2019Xem chi tiết

Content Camp - Sẵn sàng cho kỷ nguyên bán hàng bằng nội dung

8 buổi (Thứ 7 - CN) 6.400.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/04/201911/5/05/2019/06/2019Xem chi tiết

Content Camp - Sẵn sàng cho kỷ nguyên bán hàng bằng nội dung

8 buổi (Thứ 7 & Chủ nhật) 6.400.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) TP. Hồ Chí Minh/04/2019/05/201915/6/06/2019Xem chi tiết

Quản trị nhân sự hiện đại dành cho CEO

4 buổi (Thứ 7 - CN) 6.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/04/201911/5/05/2019/06/2019Xem chi tiết

Digital Marketing Channels - Xây dựng hệ thống Digital Marketing Channels toàn diện

12 buổi (Thứ 7 & Chủ nhật) 7.200.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) TP. Hồ Chí Minh/04/2019/05/2019/06/2019Xem chi tiết

Digital Marketing Channels - Xây dựng hệ thống Digital Marketing Channels toàn diện

12 buổi (Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6) 7.200.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội1/4/04/2019/05/2019/06/2019Xem chi tiết

Content Marketing Strategy - Xây dựng chiến lược nội dung

8 buổi (Thứ 7 & CN) 8.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/04/2019/05/2019/06/2019Xem chi tiết

Digital Performance Marketing - Tối ưu hiệu quả Tiếp thị số trên từng đồng chi phí

8 buổi (Thứ 7 & CN) 8.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/04/2019/05/20198/6/06/2019Xem chi tiết

Digital Strategy and Planning - Chiến lược số để dẫn đầu

8 buổi (Thứ 7 & CN) 8.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/04/2019/05/201922/6/06/2019Xem chi tiết

Strategic Integrated Marketing Communications - Hoạch đinh Chiến lược Truyền thông Tiếp thị tích hợp

8 buổi (Sáng + Chiều Thứ 7 & CN) 8.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/04/2019/05/2019/06/2019Xem chi tiết

Sales Pro - 7 nhóm năng lực cần có cho 1 người bán hàng chuyên nghiệp

6 buổi (Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6) 6.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/04/2019/05/2019/06/2019Xem chi tiết

Winning Trade Marketing - Chiến thắng đối thủ cạnh tranh trên mặt trận phân phối và tại điểm bán

8 buổi (Thứ 7 & CN) 8.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/04/2019/05/2019/06/2019Xem chi tiết

Brand Positioning Strategy - Chiến lược Định vị thương hiệu

8 buổi (Thứ 7 & CN) 8.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) TP. Hồ Chí Minh/04/2019/05/2019/06/2019Xem chi tiết

Customer Experience - Quản trị trải nghiệm khách hàng

8 buổi (Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6) 8.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/04/2019/05/2019/06/2019Xem chi tiết

Practical Marketing Manager - Quản lý Tiếp thị thực chiến

12 buổi (Thứ 7 & CN) 13.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội20/4/04/2019/05/2019/06/2019Xem chi tiết

Practical Marketing Manager - Quản lý Tiếp thị thực chiến

12 buổi (Thứ 7 & CN) 13.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) TP. Hồ Chí Minh/04/201925/5/05/2019/06/2019Xem chi tiết