Ra mắt khóa mới "Digital Marketing Channels dành cho Newbie" nhận ưu đãi khủng 20% học phí khi đăng ký. Xem ngay!

Lịch khai giảng các khóa huấn luyện – Học viện Sage

Để xem nội dung khóa học. Xin mời bạn lựa chọn khóa học quan tâm và click chuột để có thêm thông tin

Khóa học Thời lượng Học phí Địa điểm Tháng 03 Tháng 04 Tháng 05 Chi tiết

Digital Marketing Channels - Xây dựng hệ thống Digital Marketing Channels toàn diện

12 buổi (Thứ 7 & Chủ nhật) 7.200.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) TP. Hồ Chí Minh30/3/03/2019/04/2019/05/2019Xem chi tiết

Digital Marketing Channels - Xây dựng hệ thống Digital Marketing Channels toàn diện

12 buổi (Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6) 7.200.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/03/20191/4/04/2019/05/2019Xem chi tiết

Content Marketing Strategy - Xây dựng chiến lược nội dung

8 buổi (Thứ 7 & CN) 8.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/03/2019/04/2019/05/2019Xem chi tiết

Digital Performance Marketing - Tối ưu hiệu quả Tiếp thị số trên từng đồng chi phí

8 buổi (Thứ 7 & CN) 8.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) TP. Hồ Chí Minh/03/201920/4/04/2019/05/2019Xem chi tiết

Digital Performance Marketing - Tối ưu hiệu quả Tiếp thị số trên từng đồng chi phí

8 buổi (Thứ 7 & CN) 8.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/03/2019/04/2019/05/2019Xem chi tiết

Digital Strategy and Planning - Chiến lược số để dẫn đầu

8 buổi (Thứ 7 & CN) 8.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/03/201920/4/04/2019/05/2019Xem chi tiết

Strategic Integrated Marketing Communications - Hoạch đinh Chiến lược Truyền thông Tiếp thị tích hợp

8 buổi (Sáng + Chiều Thứ 7 & CN) 8.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/03/2019/04/2019/05/2019Xem chi tiết

Sales Pro - 7 nhóm năng lực cần có cho 1 người bán hàng chuyên nghiệp

6 buổi (Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6) 6.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội18/3/03/2019/04/2019/05/2019Xem chi tiết

Winning Trade Marketing - Chiến thắng đối thủ cạnh tranh trên mặt trận phân phối và tại điểm bán

8 buổi (Thứ 7 & CN) 8.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/03/2019/04/2019/05/2019Xem chi tiết

Brand Positioning Strategy - Chiến lược Định vị thương hiệu

8 buổi (Thứ 7 & CN) 8.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) TP. Hồ Chí Minh/03/2019/04/20194/5/05/2019Xem chi tiết

Customer Experience - Thiết kế trải nghiệm khách hàng

8 buổi (Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6) 8.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/03/2019/04/2019/05/2019Xem chi tiết

Practical Marketing Manager - Quản lý Tiếp thị thực chiến

12 buổi (Thứ 7 & CN) 13.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) TP. Hồ Chí Minh/03/2019/04/201911/5/05/2019Xem chi tiết

Practical Marketing Manager - Quản lý Tiếp thị thực chiến

12 buổi (Thứ 7 & CN) 13.000.000 VND (học phí chưa bao gồm VAT) Hà Nội/03/201920/4/04/2019/05/2019Xem chi tiết