Email Marketing Archives - SAGE - Applied Marketing Academy

5 yếu tố khiến e-mail của bạn có sức lan tỏa mạnh mẽ

Written by

Kết quả nghiên cứu mới đây của Litmus (Chuyên trang phân tích đánh giá hiệu quả email marketing ) chỉ ra những yếu tố quan trọng nhất khiến độc giả cảm thấy thích thú và chia sẻ e-mail của bạn cho bạn bè đọc.

Read more

Quản lý danh sách email thông minh

Written by

Email marketing là một công cụ rất mạnh và tuyệt vời trong hộp công cụ truyền thông và chuyển đổi khách hàng của bạn. Mặc dù email sáng tạo và có độ gắn kết cao rất quan trọng để khiến độc giả mở và xem của bạn, nhưng điểm cốt lõi trong chiến lược email lại chính là danh sách những người đăng ký nhận thư của bạn. Nếu bạn không có một khung kế hoạch để thu thập, quản lý và thúc đẩy opt-in mới, bạn mới chỉ đi được một nửa quãng đường mà thôi.

Read more