5 bước thiết lập kế hoạch Marketing hiệu quả

Hàng năm, bạn có thường xem xét các kỹ chiến lược marketing của cả doanh nghiệp hay không? Dù câu trả lời là có hay không, bạn nên làm thế. Kế hoạch marketing thường niên giúp bạn thiết lập hoạt động tiếp thị của mình đúng hướng để biến các mục tiêu kinh doanh của công ty bạn thành hiện thực. Hãy coi đó là một kế hoạch cấp cao định hướng cho các chiến dịch, mục tiêu và sự phát triển của cả doanh nghiệp.

Nếu không có kế hoạch rõ ràng, mọi thứ có thể trở nên lộn xộn – và gần như không thể đưa ra một con số về ngân sách cụ thể để đảm bảo cho các dự án, việc tuyển dụng và vận hành trong suốt một năm.

Hãy nhớ rằng có nhiều biến thể đối với kế hoạch marketing, tùy thuộc vào ngành của bạn và mục tiêu của đội ngũ. Để giúp việc tạo kế hoạch của bạn dễ dàng hơn, chúng tôi đã tổng hợp danh sách những gì cần đưa vào kế hoạch marketing.

Để bắt đầu, hãy đi sâu vào cách tạo một kế hoạch marketing và sau đó xem xét các yếu tố trong đó.

5 bước thiết lập kế hoạch Marketing

1. Phân tích tình huống

Trước khi bắt đầu với kế hoạch marketing, bạn phải biết tình hình hiện tại của mình.

Điểm mạnh (strengths), điểm yếu (weaknesses), cơ hội (opportunities) và mối đe dọa (threats) của bạn là gì? Tiến hành phân tích SWOT cơ bản là bước đầu tiên để lập một kế hoạch marketing.

5-buoc-thiet-lap-ke-hoach-marketing-hieu-qua

Ngoài ra, bạn cũng nên có sự hiểu biết nhất định về thị trường hiện tại. So với các đối thủ cạnh tranh, bạn có ưu thế/nhược điểm gì? Thực hiện phân tích đối thủ cạnh tranh sẽ giúp bạn tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này.

Hãy tìm hiểu những điều mà sản phẩm đối thủ đang làm tốt hơn bạn. Ngoài ra, hãy xem xét những lỗ hổng trong cách tiếp cận của đối thủ cạnh tranh. Họ đang thiếu những gì? Bạn có thể cung cấp những gì sẽ mang lại cho bạn lợi thế cạnh tranh? Hãy nghĩ về điều gì khiến bạn thực sự khác biệt.

Trả lời những câu hỏi như thế này sẽ giúp bạn tìm ra khách hàng của mình muốn gì – điều này sẽ đưa chúng ta đến bước thứ hai.

2. Xác định đối tượng mục tiêu

Khi bạn đã hiểu rõ hơn về thị trường và tình hình của công ty, hãy đảm bảo rằng bạn biết đối tượng mục tiêu của mình là ai.

Nếu công ty của bạn đã có sẵn một bản chân dung khách hàng, thì bước này có thể chỉ bao gồm việc tinh chỉnh các đặc điểm trong bản chân dung hiện tại.

Trong trường hợp ngược lại, bạn nên tạo ngay môt bản chân dung khách hàng mục tiêu. Để làm được điều này, bạn có thể phải tiến hành nghiên cứu thị trường.

5-buoc-thiet-lap-ke-hoach-marketing-hieu-qua

Chân dung khách hàng mục tiêu bao gồm thông tin nhân khẩu học như tuổi, giới tính và thu nhập. Tuy nhiên, nó cũng sẽ bao gồm thông tin tâm lý học như pain point và mục tiêu hướng tới của họ. Điều gì thúc đẩy khách hàng của bạn? Họ có những vấn đề gì mà sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn có thể khắc phục?

Khi bạn đã viết ra thông tin này, nó sẽ giúp bạn xác định mục tiêu của mình là gì – điều này sẽ đưa chúng ta đến bước thứ ba.

3. Thiết lập mục tiêu SMART

Có một câu nói rằng, “Bạn không thể đi đâu đó trừ khi bạn có bản đồ chỉ đường”. Điều

 đó là hoàn toàn đúng theo nghĩa đen, tuy nhiên, nó cũng có thể được áp dụng một cách ẩn dụ vào việc marketing. Bạn không thể cải thiện ROI trừ khi bạn biết mục tiêu của mình là gì.

Sau khi đã tìm hiểu tình hình hiện tại và biết rõ đối tượng mục tiêu của mình, bạn có thể bắt đầu xác định các mục tiêu SMART.

5-buoc-thiet-lap-ke-hoach-marketing-hieu-qua

Các mục tiêu SMART là cụ thể (specific), có thể đo lường được (measurable), có thể đạt được (attainable), phù hợp (relevant) và có thời hạn (time-bound). Điều này có nghĩa là tất cả các mục tiêu của bạn phải cụ thể và bao gồm khung thời gian mà bạn muốn hoàn thành.

Ví dụ: mục tiêu của bạn có thể là tăng 15% số người theo dõi trên Instagram trong ba tháng. Tùy thuộc vào mục tiêu marketing tổng thể của bạn, điều này phải phù hợp và có thể đạt được. Ngoài ra, mục tiêu này là cụ thể, có thể đo lường và có thời hạn.

Trước khi bắt đầu bất kỳ chiến lược nào, bạn nên viết ra mục tiêu của mình. Sau đó, bạn có thể bắt đầu phân tích chiến thuật nào sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu đó. Điều đó đưa chúng ta đến bước số bốn.

4. Phân tích chiến thuật 

Tại thời điểm này, bạn đã viết ra các mục tiêu của mình dựa trên đối tượng mục tiêu và tình hình hiện tại.

Bây giờ, bạn phải tìm ra chiến thuật nào sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu của mình. Ngoài ra, hãy tập trung vào các kênh và mục hành động phù hợp.

Ví dụ: nếu mục tiêu của bạn là tăng 15% người theo dõi trên Instagram trong ba tháng, thì các chiến thuật của bạn có thể bao gồm tổ chức một chương trình giveaway, phản hồi mọi bình luận và đăng ba lần trên Instagram mỗi tuần.

Một khi bạn biết mục tiêu của mình, việc nghĩ ra một số chiến thuật để đạt được những mục tiêu đó sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Tuy nhiên, trong khi list ra các chiến thuật, bạn phải luôn để ý tới ngân sách của mình – điều này sẽ đưa chúng ta đến bước thứ năm.

5. Xác định ngân sách 

Trước khi bạn có thể bắt đầu thực hiện bất kỳ ý tưởng nào mà bạn đã nghĩ ra trong các bước trên, bạn phải biết ngân sách của mình là bao nhiêu.

5-buoc-thiet-lap-ke-hoach-marketing-hieu-qua

Ví dụ: chiến thuật của bạn có thể bao gồm việc quảng cáo trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nếu bạn không có ngân sách cho việc đó, thì bạn có thể không đạt được mục tiêu của mình.

Trong khi lên kế hoạch cho các chiến thuật marketing, hãy nhớ ghi lại ngân sách ước tính. Bạn có thể cân nhắc luôn cả khoảng thời gian cần thiết để hoàn thành mỗi chiến thuật ngoài các khoản ngân sách dạng tiền mặt.

Bây giờ, bạn đã biết cách lên một kế hoạch marketing. Hãy đi sâu vào các yếu tố trong một kế hoạch.

Các yếu tố trong một kế hoạch marketing

Các kế hoạch marketing có thể phản ánh ngành nghề bạn đang kinh doanh, cho dù bạn đang bán hàng cho người tiêu dùng (B2C) hay các doanh nghiệp khác (B2B) cũng như hàm lượng kỹ thuật số trong doanh nghiệp của bạn. Tuy nhiên, đây là sáu yếu tố mà mọi kế hoạch tiếp thị hiệu quả bao gồm:

1. Tóm tắt kinh doanh

Bản tóm tắt kinh doanh – đúng như tên gọi của nó – chính là bản tóm tắt về tổ chức mà bạn đang hoạt động. Điều này bao gồm tên công ty, nơi đặt trụ sở chính và tuyên bố sứ mệnh – tất cả đều phải nhất quán với toàn bộ doanh nghiệp.

2. Thị trường mục tiêu

Đây là lúc bạn sẽ tiến hành một số nghiên cứu thị trường cơ bản. Nếu công ty của bạn đã thực hiện nghiên cứu thị trường kỹ lưỡng, thì phần này trong kế hoạch tiếp thị của bạn có thể dễ dàng tổng hợp lại với nhau hơn.

Cuối cùng, yếu tố này trong kế hoạch tiếp thị của bạn sẽ giúp bạn mô tả ngành bạn đang bán, phân tích đối thủ cạnh tranh và chân dung người mua tiềm năng của bạn. Chân dung người mua là một mô tả hư cấu về khách hàng lý tưởng của bạn, tập trung vào các đặc điểm như tuổi, vị trí, chức danh và những thách thức cá nhân.

 3. Chiến lược thị trường

Chiến lược thị trường của bạn sử dụng thông tin có trong phần Thị trường mục tiêu để mô tả cách công ty của bạn nên tiếp cận thị trường. Doanh nghiệp của bạn sẽ cung cấp những gì cho người mua của bạn mà đối thủ cạnh tranh của bạn chưa thể cung cấp được?

Trong một kế hoạch tiếp thị dài hạn, phần này có thể chứa “7Ps”: product (sản phẩm), price (giá cả), place (địa điểm), promotion (khuyến mãi), people (con người), process (quy trình) và physical evidence (cơ sở hạ tầng).

4. Ngân sách

Đừng nhầm yếu tố Ngân sách của kế hoạch tiếp thị với giá sản phẩm của bạn hoặc các khoản tài chính khác của công ty. Ngân sách của bạn mô tả số tiền doanh nghiệp đã phân bổ cho đội ngũ marketing để thực hiện các mục tiêu được nêu trong các yếu tố trên.

Tùy thuộc vào số lượng chi tiêu cá nhân bạn có, bạn nên cân nhắc chia từng khoản ngân sách này thành những khoản cụ thể đi kèm với mục tiêu marketing.

5. Các kênh tiếp thị

Cuối cùng, kế hoạch tiếp thị của bạn sẽ bao gồm danh sách các kênh tiếp thị của bạn. Mặc dù công ty của bạn có thể tự quảng cáo sản phẩm bằng cách sử dụng các không gian quảng cáo nhất định, nhưng các kênh tiếp thị là nơi bạn sẽ xuất bản nội dung giáo dục người mua, tạo khách hàng tiềm năng (lead) và nâng cao nhận thức về thương hiệu của bạn.

5-buoc-thiet-lap-ke-hoach-marketing-hieu-qua

Các doanh nghiệp có độ phủ rộng trên mạng xã hội thậm chí có thể xem xét xây dựng một kế hoạch truyền thông xã hội riêng biệt để giúp khai thác triệt để nguồn tài nguyên từ các kênh này.

Tạm kết

Dù cho thế nào, hoạt động Marketing luôn đóng vai trò cốt lõi trong cả quá trình vận hành doanh nghiệp. Vì thế, hãy thiết lập một kế hoạch Marketing bài bản ngay từ đầu để hỗ trợ tốt nhất cho việc kinh doanh của bạn trong tương lai.

Bài viết cùng chủ đề:

6 bước lập kế hoạch Marketing cho Startup

6 bước lập kế hoạch Marketing Online trên Facebook toàn diện

Cẩm nang lập kế hoạch Digital Marketing năm 2020