Hướng dẫn tham gia lớp học Online tương tác qua Zoom

Hướng dẫn tham gia lớp học Online tương tác qua Zoom

A. Phần dành cho học viên

I. Hướng dẫn đăng nhập lớp học

II. Giao diện và chức năng trong lớp học Online

III. Hướng dẫn thảo luận nhóm

IV. Hướng dẫn trả lời các câu hỏi dạng “Khảo sát”

 

B. Phần dành cho giảng viên

Updating…

Written by