Ma trận giá trị và chi phí

Theo các bài trước, chúng ta đã biết nhóm giải pháp giúp cho quá trình chuyển đổi số bao gồm những phân hệ nào. Tuy nhiên lựa chọn giải pháp nào làm trước, giải pháp nào làm sau để phù hợp với ngân sách, nguồn lực, nhu cầu…là cả một bài toán lớn.

Học viện Sage xin chia sẻ loạt bài viết về “Xu hướng chuyển đổi số trong ngành sản xuất và bán lẻ” – tác giả Nam Nguyễn, chúc bạn sẽ thu được nhiều kiến thức hữu ích.

Đọc thêm:

Bài 1: Chiến lược Direct to Consumer (D2C) – Bán trực tiếp tới Người tiêu dùng

Bài 2: D2C – Khai cuộc

Bài 3: D2C – Cũ mà không Dễ

Không có công thức chung nào cho tất cả doanh nghiệp, mọi sự chuyển đổi nên bắt đầu từ việc tự hỏi mình “tại sao tôi cần chuyển đổi”.
Bài này tôi chỉ muốn cung cấp cho bạn một góc nhìn đa chiều hơn về lộ trình. Đừng nhìn vào đây để chọn giải pháp, hãy chọn xong giải pháp rồi mới vào đây để đánh giá mức độ ưu tiên và cân nhắc trước khi quyết định ra tiền đầu tư.
Tôi đưa ra 2 yếu tố chính ảnh hưởng tới việc ưu tiên lựa chọn giải pháp là Giá trị của giải pháp và Chi phí để hiện thực.
ma-tran-gia-tri-va-chi-phi
Theo hình vẽ, có thể chia 9 nhóm, là sự kết hợp của 3 nhóm Giá trị Thấp, Trung bình, Cao với 3 nhóm Chi phí hiện thực Thấp, Trung bình, Cao.
Ví dụ: nhóm có chi phí hiện thực thấp nhưng giá trị thấp (low cost low impact) có Social Listening, trong khi nhóm có Giá trị cao nhưng đồng thời Chi phí cao (High Cost High Impact) có eCommerce, Dữ liệu khách hàng (bao gồm DMP, CDP) và Dự đoán dự báo.

Tác giả: Nguyễn Bình Nam.

Tìm hiểu khóa Xây dựng chiến lược CRM tổng thể cho doanh nghiệp