Người làm PR và những kỹ năng còn yếu?

Có quá nhiều kỹ năng cần thiết để bạn trở thành một người làm PR giỏi?

Cùng tham khảo một khảo sát nhỏ của Học viện Sage với 90 người là quản lý và chuyên viên Truyền thông/PR. Kết quả cho thấy:

05 vấn đề họ quan tâm nhất và còn yếu: 

– Hoạch định và quản lý một chương trình PR

– PR chiến lược

– Đo lường và đánh giá hiệu quả chương trình PR

– Ý tưởng PR sáng tạo

– Quản lý và Xử lý khủng hoảng

Theo sau là các kỹ năng: Quan hệ báo chí, truyền thông số, viết cho PR, PR nội bộ…

pr-survey

Bảng trên còn cho thấy các khó khăn khi lập một chương trình/kế hoạch PR của họ khi thường xuyên phải hoạch định kế hoạch PR.

Tham khảo kết quả nghiên cứu chi tiết tại: Tại đây

Đây chính là lý do Học viện SAGE thiết kế khoá học: “Strategic PR Planning” nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến “Hoạch định kế hoạch PR”, “Chiến lược PR”, “Ý tưởng PR”. Các vấn đề “Quản lý và Xử lý khủng hoảng”, “Đo lường và Đánh giá”, “Truyền thông mạng xã hội” sẽ được chúng tôi thiết kế trong thời gian sắp tới.

Cảm ơn các bạn đã dõi theo,

Nguyễn Văn Phương

Giám đốc học viện

Học viện Thương hiệu và Truyền thông SAGE