Người Việt chi 120 USD mua sắm online mỗi năm

Dữ liệu Bộ Công Thương mới công bố cho thấy bức tranh khá lạc quan về thị trường thương mại điện tử Việt Nam.

Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (VECITA – Bộ Công Thương) vừa công bố báo cáo thực trạng phát triển thương mại điện tử Việt Nam năm 2013. VECITA đánh giá lĩnh vực đã có nhiều bước tiến mới, đồng thời để lại dấu ấn trong mắt bạn bè quốc tế.

01 02 03 04 05 06 07 08

Hiện có 22% website thương mại điện tử không tích hợp khả năng thanh toán trực tuyến