Quản trị Marketing là gì? 1001 câu hỏi xoay quanh Quản trị Marketing

Quản trị Marketing giúp doanh nghiệp xác định các cơ hội về thị trường và đưa ra chiến lược thích hợp để nắm bắt các cơ hội đó. Đây là công tác trụ cột trong hoạt động kinh doanh của mọi doanh nghiệp.

1. Quản trị Marketing là gì?

Quản trị marketing là phân tích, lập kế hoạch, thực hiện và kiểm tra việc thi hành các biện pháp nhằm thiết lập, củng cố và duy trì những cuộc trao đổi có lợi với những người mua đã được lựa chọn để đạt được những mục tiêu đã định của doanh nghiệp.

quan-tri-marketing-la-gi-1001-cau-hoi-xoay-quanh-quan-tri-marketing

Quản trị Marketing bao gồm 3 giai đoạn chính như sau:
 • Kế hoạch hóa
 • Tổ chức thực hiện
 • Kiểm soát

2. Đặc điểm của Quản trị Marketing là gì?

Đây là quá trình gồm các giai đoạn kế tiếp nhau được tiến hành liên tục: xác định nhu cầu thị trường, quản trị theo mục tiêu và quản trị khách hàng. Quản trị Marketing cũng bao trùm tất cả các quan hệ của doanh nghiệp với đối tác và môi trường bên ngoài.

quan-tri-marketing-la-gi-1001-cau-hoi-xoay-quanh-quan-tri-marketing

Thêm vào đó, Quản trị Marketing kết nối các chức năng quản trị khác của doanh nghiệp như tài chính, kế toán, nhân sự,… Vì vậy, đây là công tác đòi hỏi phải có đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp và có bộ máy tổ chức quản trị Marketing hợp lý.

3. Chức năng của Quản trị Marketing

 • Tìm hiểu và đánh giá nhu cầu mà khách hàng cần được đáp ứng.
 • Tìm ra nguyên nhân ảnh hưởng đến lợi ích của doanh nghiệp. Từ đó đưa ra giải pháp để khắc phục để đạt được mục tiêu đã đề ra.
 • Đưa ra chiến dịch quảng cáo, tiếp thị hiệu quả. Giúp khách hàng biết tới sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp bằng cách sử dụng phương tiện truyền thông.
 • Đánh giá được đối thủ cạnh tranh trên thị trường. Việc cuối cùng là đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp và đạt hiệu quả cao.

Tóm lại, vai trò của Quản trị Marketing nhằm tạo dựng, bồi đắp và duy trì những trao đổi có lợi cho người mua mà doanh nghiệp hướng đến trong mục tiêu của tổ chức.

4. Tiến trình thực hiện Quản trị Marketing

Quá trình vận hành hệ thống marketing chịu sự chi phối của bốn mục tiêu cơ bản: tối đa hóa mức độ tiêu dùng, khả năng lựa chọn mua hàng, sự thỏa mãn của người tiêu dùng và chất lượng cuộc sống. Nhiều người tin tưởng rằng mục tiêu của marketing nên nhằm vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống và phương tiện thích hợp nhất để đạt được điều đó là quan điểm marketing mang tính xã hội.
quan-tri-marketing-la-gi-1001-cau-hoi-xoay-quanh-quan-tri-marketing
Quản trị Marketing thực hiện theo một tiến trình bao gồm: 
 • Phân tích cơ hội thị trường 
 • Xác định thị trường mục tiêu ( đo lường và dự báo nhu cầu, phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, định vị thị trường )
 • Hoạch định chiến lược marketing
 • Triển khai marketing-mix
 • Tổ chức thực hiện và kiểm tra hoạt động marketing.

Thị trường luôn thay đổi, vì thế, không một doanh nghiệp nào có thể tồn tại mà chỉ dựa vào những sản phẩm và thị trường sẵn có. Vì vậy, doanh nghiệp cần điều tra nghiên cứu khách hàng, phân tích những biến đổi của môi trường, các xu hướng tiêu dùng, thái độ ứng xử của người mua, qua đó mà phát hiện các cơ hội và vận dụng vào hoạt động marketing của mình.

Doanh nghiệp cần phải đo lường nhu cầu hiện tại, dự báo nhu cầu tương lai của thị trường về sản phẩm để quyết định quy mô kinh doanh và cách thức thâm nhập thị trường. Doanh nghiệp cũng phải phân đoạn thị trường theo những đặc điểm của khách hàng và chọn thị trường mục tiêu đủ sức hấp dẫn về qui mô, cơ cấu và phù hợp với khả năng marketing của doanh nghiệp. Đối với mỗi thị trường mục tiêu cần xác định vị trí của nhãn hiệu sản phẩm trong tâm trí khách hàng theo những thuộc tính có ưu thế đặc biệt so với đối thủ cạnh tranh.

Trên cơ sở những nghiên cứu đó, doanh nghiệp sẽ hình thành một chiến lược marketing với những mục tiêu và marketing – mix phù hợp, ngân sách tương ứng. Cuối cùng doanh nghiệp cần phải tổ chức thực hiện và kiểm tra hoạt động marketing bằng cách xây dựng các chính sách hỗ trợ, triển khai các chương trình hành động cụ thể, các tiêu chuẩn kiểm tra và tiến hành những điều chỉnh cần thiết nhằm đảm bảo thành đạt các mục tiêu marketing.

Tạm kết

Trong thời đại số như hiện nay, việc đầu tư bài bản cho hoạt động quản trị Marketing là vô cùng cần thiết. Với việc thiết kế được quy trình Marketing có tính ứng dụng cao và phù hợp với thị trường, doanh nghiệp đã có 50% cơ hội thành công trong kinh doanh.