#Corobinar live training webinar series - Chung tay ủng hộ chống dịch Covid & Đào tạo 10.000 doanh nghiệp SMEs. Tìm hiểu ngay!

Chính sách học phí, ưu đãi & bảo lưu chuyển nhượng

Chính sách học phí và ưu đãi khi đăng ký các khóa học/module tại Sage Academy.

(Lưu ý: Chính sách dưới đây không áp dụng cho Khóa học Bán hàng và Lãnh Đạo của thầy Blair Single 2020)

A. Chính sách học phí và ưu đãi

I./ Bạn đăng ký đơn

  • Đăng ký cả lộ trình Combo (VD: Lộ trình trở thành chuyên gia Digital Marketing): Ưu đãi 20% học phí gốc Combo /đăng ký.
  • Đăng ký mua 01 hoặc 02 module: Ưu đãi 5% /đăng ký nếu thanh toán học phí trước 15 ngày. (Số lượng giới hạn)
  • Đăng ký mua 03 module bất kỳ: Ưu đãi 10% /đăng ký nếu thanh toán học phí trước 15 ngày. (Số lượng giới hạn)
  • Trong trường hợp Bạn không thuộc diện trên, học phí của Bạn khi tham gia khóa học hoặc module là học phí gốc.

II./ Bạn đăng ký học theo nhóm

  • Đăng ký cả lộ trình Combo: Ưu đãi 20% học phí gốc /đăng ký.
  • Nhóm có số suất học theo module* là 02: Ưu đãi 5% /đăng ký nếu thanh toán học phí trước 15 ngày. (Số lượng giới hạn). Đặc biệt: Tặng thêm 01 thẻ Event Sage Pass trị giá 1.000.000 VND /người.
  • Nhóm có số suất học theo module từ 03 trở lên: Ưu đãi 10% /đăng ký nếu thanh toán học phí trước 15 ngày. (Số lượng giới hạn)

(*) Giải thích “Số suất học theo module” : Nhóm 2 người, mỗi người đăng ký một module khác nhau hoặc cùng đăng ký học một module thì “số suất học theo module” bằng 02. Nhóm 3 người, mỗi người đăng ký học một module khác nhau hoặc cùng đăng ký học một module thì “số suất học theo module” bằng 03. Trường hợp nhiều hơn, cách tính tương tự.

III./ Ưu đãi dành cho cựu học viên

  • Ưu đãi khi đăng ký khóa học/module tiếp theo: Trường hợp học viên cũ khi đăng ký khóa học/module mới và hoàn thành học phí sớm trước 15 ngày sẽ nhận được ưu đãi dành riêng cho học viên cũ là ưu đãi 10%.
  • Ưu đãi khi giới thiệu bạn bè: Trường hợp học viên cũ giới thiệu bạn bè của mình tham gia các khóa học/module tại học viện Sage: Người giới thiệu bạn bè sẽ nhận được mức ưu đãi thêm là 5%, cộng dồn vào khóa học tiếp theo. (*) Lưu ý: Mức ưu đãi cộng dồn cao nhất áp dụng cho mỗi khóa học là 20%/khóa học(module). Không giới hạn số lượng khóa học áp dụng.

B. Chính sách bảo lưu và chuyển nhượng

I. Học lại một số buổi nghỉ:

Để đảm bảo chất lượng khóa học/module, trong quá trình học, nếu học viên nghỉ học buổi nào, học viên sẽ được học lại các buổi đó trong khóa học/module tiếp theo, không mất phí.

II. Học lại toàn khóa

Trường hợp học viên đã hoàn thành học phí nhưng chưa thể theo học ngay, thì học viên có thể lựa chọn:
– Hoặc là bảo lưu toàn bộ học phí cho khóa học/module tiếp theo.
– Hoặc là chuyển sang khóa học/module khác của học viện Sage với giá trị tương đương.
– Hoặc là chuyển nhượng toàn bộ học phí đó cho bạn bè với giá trị tương đương. Lưu ý: Học viên và bạn bè tự chủ động thỏa thuận trong quá trình chuyển nhượng.

Trong trường hợp học viên đã học xong và muốn học lại toàn khóa/module, học viên chỉ cần hoàn thành 20% học phí gốc (đây là chi phí tổ chức lớp học và tài liệu).

C. Quyền lợi khác

– Được tham gia vào Cộng đồng Sage Alumni: cập nhật kiến thức, chia sẻ quan điểm, giao lưu và kết nối cùng các thành viên trong cộng đồng.
– Đặc biệt được tham gia các sự kiện của Sage Alumni với mức phí ưu đãi.

 

Hiệu Trưởng

Nguyễn Văn Phương.