Huấn luyện viên

Organize
Title Chuyên gia Quản lý nhân sự

Coach

HLV Phan Sơn – Chuyên gia Quản trị nhân sự

Ông Phan Sơn là một trong những Chuyên gia có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực Quản trị và tái cấu trúc hệ thống quản lý doanh nghiệp. Ông là người trực tiếp xây dựng và vận hành hệ thống quản trị nguồn nhân lực, hệ thống BSC – KPIs, chiến lược đào tạo và phát triển, Hoạch định và kiến tạo tổ chức học tập tại các Tập đoàn hàng đầu của Việt Nam.

Chuyên gia Phan Sơn được đánh giá cao ở tính thực tiễn bởi trải nghiệm phong phú và các dấu ấn ông để lại trong vai trò Giám đốc Nhân sự (CPO), Giám đốc quản lý hệ thống (COO) tại các Tập đoàn kinh tế đa ngành, quy mô lớn. Bên cạnh đó, với 15 năm trải nghiệm tư vấn và đào tạo tại hàng trăm doanh nghiệp, ông được nhắc đến là người có tư duy chiến lược & hệ thống sâu sắc. Các giải pháp do ông khởi xướng có tính cập nhật các thông lệ và chuẩn mực quốc tế, đồng thời phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp Việt Nam.

Một số vị trí chủ chốt ông đã trải qua:

  • Quản lý Nhân sự – Tập đoàn Vingroup
  • Chuyên gia Nhân sự – Tập đoàn Viettel
  • Giám đốc Nhân sự & Giám đốc quản lý hệ thống: CTCP công nghiệp Vĩnh Tường
  • Giám đốc Nhân sự Tập đoàn Tecomen
  • Quản lý hệ thống & Quản lý đào tạo – BIVN Tập đoàn Công nghiệp Brother Nhật Bản.

Đọc thêm các bài viết liên quan:

5 nỗi đau trong quản trị nhân sự của các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Các cấp độ quản trị nhân sự: Doanh nghiệp của bạn đang ở đâu?

Nhà tuyển dụng vs Ứng viên: Mình cần gì ở nhau?

[Webinar] Chuyển đổi và rà soát hệ thống quản trị nhân sự

Khóa học đang giảng dạy

quan-tri-nhan-su-sage