Huấn luyện viên

Organize
Title Chuyên gia Quản lý nhân sự

Coach

HLV Phan Sơn – Chuyên gia Quản trị nhân sự

Huấn luyện viên Phan Sơn

Chuyên gia Quản trị nhân sự.

 • Một trong những Chuyên gia có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực Quản trị và tái cấu trúc hệ thống quản lý doanh nghiệp.
 • Người trực tiếp xây dựng và vận hành hệ thống quản trị nguồn nhân lực, hệ thống BSC – KPIs, chiến lược đào tạo và phát triển, Hoạch định và kiến tạo tổ chức học tập tại các Tập đoàn hàng đầu của Việt Nam.
 • Hơn 17 năm trải nghiệm tư vấn và đào tạo tại hàng trăm doanh nghiệp, khởi xướng nhiều giải pháp có tính cập nhật các thông lệ và chuẩn mực quốc tế, đồng thời phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp Việt Nam.
 • Một số vị trí chủ chốt ông đã trải qua:
  – Quản lý Nhân sự – Tập đoàn Vingroup
  – Chuyên gia Nhân sự – Tập đoàn Viettel
  – Giám đốc Nhân sự & Giám đốc quản lý hệ thống: CTCP công nghiệp Vĩnh Tường
  – Giám đốc Nhân sự Tập đoàn Tecomen
  – Quản lý hệ thống & Quản lý đào tạo – BIVN Tập đoàn Công nghiệp Brother Nhật Bản.

Khóa học đang giảng dạy

quan-tri-nhan-su-sage