Huấn luyện viên

Organize ANPR
Title

Coach

HLV Nguyễn Trình Thùy Trang – CEO ANPR

Giảng viên Nguyễn Trình Thùy Trang – CEO ANPR

Giảng viên Thuỳ Trang có hơn 12 năm trong nghề PR và Quảng Cáo, từng trải qua nhiều công ty từ làm việc tư vấn cho khách hàng ở agency như Lowe Worldwide, Venus, AVC Communications cho đến phụ trách truyền thông đối ngoại cho corporate như Roche Pharmaceutical, Pfizer, Masan Group và Samsung.