Huấn luyện viên

Organize Thành viên HĐQT Crestcom Việt Nam
Title Chuyên gia Thực thi chiến lược

Coach

HLV Đỗ Mạnh Hà – Chuyên gia thực thi chiến lược

HLV Đỗ Mạnh Hà – Chuyên gia Thực thi chiến lược

– Chuyên gia BSC, KPI chuyên nghiệp của Hiệp Hội BSC Hoa Kỳ.

– Nguyên Chuyên gia Đánh Giá và Huấn Luyện Năng Lực Lãnh Đạo (Leadership/Executive Coaching) thuộc mạng lưới Lãnh đạo thực chiến toàn cầu Crestcom Leadership.

– Chuyên gia huấn luyện chứng thực của Dale Carnegie – tổ chức huấn luyện hàng đầu thế giới

– Trải nghiệm hơn 10 năm vận hành làm thực tiễn hệ thống BSC – KPIs (điều hành, tư vấn doanh nghiệp) từ các công ty như Highlands Coffee, CANIFA, Tecomen, Tasco, …

– Trực tiếp huấn luyện và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp lớn như: Vinhomes, Vincomerce, Vinretail, Vinpearl, FPT, BIDV, Vietinbank, Vietcombank, Seabank, VinEco, PVN, Tecomen, Tasco, Vicem, Giovanni group…vvv

[Webinar] Lãnh đạo vượt chuyển biến

Khóa học đang giảng dạy

Biến chiến lược thành mục tiêu và kế hoạch hành động theo phương pháp BSC-KPI Hoa Kỳ