#Corobinar live training webinar series - Chung tay ủng hộ chống dịch Covid & Đào tạo 10.000 doanh nghiệp SMEs. Tìm hiểu ngay!

Huấn luyện viên

Organize Thành viên HĐQT Crestcom Việt Nam
Title Chuyên gia Thực thi chiến lược

Coach

HLV Đỗ Mạnh Hà – Chuyên gia thực thi chiến lược

HLV Đỗ Mạnh Hà – Chuyên gia Thực thi chiến lược
Thành viên HĐQT Crestcom Việt Nam

– Chuyên gia BSC, KPI chuyên nghiệp của Hiệp Hội BSC Hoa Kỳ.

– Chuyên gia Đánh Giá và Huấn Luyện Năng Lực Lãnh Đạo (Leadership/Executive Coaching) thuộc mạng lưới Lãnh đạo thực chiến toàn cầu Crestcom Leadership.

– Chuyên gia huấn luyện chứng thực của Dale Carnegie – tổ chức huấn luyện hàng đầu thế giới

– Trải nghiệm hơn 10 năm vận hành làm thực tiễn hệ thống BSC – KPIs (điều hành, tư vấn doanh nghiệp) từ các công ty như Highlands Coffee, CANIFA, Tecomen, Tasco, …

– Trực tiếp huấn luyện và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp lớn như: Vinhomes, Vincomerce, Vinretail, Vinpearl, FPT, BIDV, Vietinbank, Vietcombank, Seabank, VinEco, PVN, Tecomen, Tasco, Vicem, Giovanni group…vvv

Khóa học đang giảng dạy