#Corobinar live training webinar series - Chung tay ủng hộ chống dịch Covid & Đào tạo 10.000 doanh nghiệp SMEs. Tìm hiểu ngay!

Huấn luyện viên

Organize
Title Marketing Manager

Coach

HLV Huy Nguyễn

Ông Huy Nguyễn là giảng viên bộ môn Digital Marketing tại Sage. Hiện tại ông là Marketing Manager của Viện thẩm mỹ SIAM Thailand. Ông phụ trách xây dựng chiến lược cạnh tranh, kế hoạch thực thi cho toàn bộ hệ thống.