Huấn luyện viên

Organize
Title

Coach

HLV Nguyễn Tiến Đông

Ông Nguyễn Tiến Đông hiện đang là Giám đốc Đào tạo – Công ty TNHH & SXKD VinFast / VinGroup, nguyên Phó Viện trưởng, Giảng viên Viện Cơ khí Đại học Bách Khoa Hà Nội với hơn 15 năm giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc tư vấn giải pháp cải tiến Năng suất (Productivity) – Chất lượng (Quality) và Hoạt động hiệu quả (Operation Excellence), chuyên gia Đổi mới Sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các tập đoàn, doanh nghiệp trong lĩnh vực Sản xuất và Dịch vụ theo phương pháp Quản trị tinh gọn Lean và hệ thống chất lượng Six Sigma.

 • 25/7/2016 – 9/3/2017 Chương trình đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam Phần Lan IPP – “Đổi mới Sáng tạo và Khởi nghiệp” – Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 28/3- 1/4/2016 COMET, USA Mekong Skills to Work – “Đào tạo Giảng viên nâng cao về Phương pháp đào tạo” – Băng Cốc, Thái Lan
 • 8,9/12/2015 Jan-U, Sandal Institute & Omega Institute – “Khóa học về Doanh nghiệp Xã hội” – Hà Nội, Việt Nam
 • 8/2015 COMET, USA Mekong Skills to Work – “Đào tạo Giảng viên về Phương pháp đào tạo” – PhnomPenh, Cambodia
 • 25/4 – 3/6/2015 HEEAP, USA – “Đào tạo Phát triển Chương trình Liên kết Giáo dục Kỹ thuật Cao cấp” – Tempe, Arizona, USA
 • 6/2015 -2/2016 Japan Productivity Center – “Chuyên gia đào tạo tư vấn Năng suất” – Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 4/2015 ASK – “Chuyên gia đào tạo” – Hà Nội
 • 12/2014 BSi Vietnam – “Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 9001:2008” – 45 Võ Thị Sáu, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • 10/2012 AOTS Japan – “Tiêu chuẩn kỹ thuật về Lò xo ISO/TC 27” – Osaka, Japan
 • 3/2014 – 3/2015 Gemba Academy – “Lean Six Sigma” – Morro Bay, CA 93443 United States
 • 14-17/12/2010 Chương trình đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam Phần Lan IPP – “Quản lý Đổi mới Sáng tạo” – Đà Nẵng, Việt Nam