Huấn luyện viên

Organize
Title

Coach

HLV Trần Ngọc Dũng – Chuyên gia nghiên cứu thị trường

Ông Trần Ngọc Dũng là Former CEO/Tổng giám đốc tại Công ty nghiên cứu thị trường Intage Vietnam, thành viên của Intage Group công ty nghiên cứu thị trường số 1 Nhật Bản và Châu Á https://www.intage.com.vn/. Ông có gần 20 năm kinh nghiệm điều hành nghiên cứu thị trường tại Intage, Nielsen, FTA.

Ông là thành viên hiệp hội ESOMAR (World’s Research Association) và MRA (Marketing Research Association, USA); giảng viên Focus Hours tại trường Quản lý Pháp Việt CFVG, Học viện SAGE, Đại học Kinh tế TPHCM.

Ông tốt nghiệp đại học tại trường Monash University, Australia năm 1997 theo học bổng của AusAid dành cho thủ khoa trường đại học Kinh Tế TPHCM. Tốt nghiệp thủ khoa MBA năm 2005 tại CFVG.  Tiến sỹ khoa học, nghiên cứu thị trường, University of Paris 1, Pantheon Sorbonne và bằng Thạc sỹ Marketing, University of Lille 2, Pháp.

Ông Trần Ngọc Dũng hiện là Giảng viên & Chuyên gia cấp cao Học Viện Quản Trị Kinh Doanh SAGE.