Huấn luyện viên

Organize StrategyM Consulting
Title CEO

Coach

Ông Đoàn Đức Thuận

Ông Thuận tốt nghiệp Thạc Sĩ Marketing, ĐH Melbourne, Australia năm 2008 theo học bổng toàn phần của Chính phủ Úc (học bổng ADS). Trước đó ông tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế Đối ngoại, ĐH Ngoại Thương Hà Nội năm 2003.

Ông Thuận có 15 năm kinh nghiệm công tác tại các tập đoàn đa quốc gia (MNCs) ở các nước khác nhau trên thế giới với Piaggio (tại Italy) Toyota (tại Singapore), Colgate-Palmolive & Dệt Hà Nam (tại Việt Nam) trong các chức năng khác nhau: Marketing Chiến lược Châu Á – TBD, Nghiên cứu & Phát triển Châu Á – TBD, Điều phối Kế hoạch Thị trường Châu Á – TBD, Marketing hàng tiêu dùng và Marketing xuất khẩu. Có nhiều kinh nghiệm quản lí trong mô hình tổ chức kinh doanh dạng ma trận.

Có cái nhìn hệ thống về bức tranh quản lý doanh nghiệp và sự tương tác giữa doanh nghiệp với thị trường theo vai trò chủ đạo của Chiến lược, Thương hiệu, Marketing và Đổi mới sáng tạo. Quan tâm đến việc áp dụng những phương pháp, mô hình quản lý Chiến lược, Thương hiệu và Marketing nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) ở Việt Nam. Liên tục hệ thống hóa cũng như cập nhật kiến thức chuyên ngành trực tiếp từ các tổ chức lớn như MBB (McKinsey, BCG, and Bain), PwC, Strategy&, HBR…

Đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động cộng đồng: Phó Chủ tịch Miền Bắc Việt Nam của Liên đoàn lãnh đạo và Doanh Nhân Trẻ Thế Giới (JCI); Thành viên Ban Tư vấn (BOD) của Cộng đồng Truyền thông Tiếp thị Việt Nam – VMCC; Thành viên ban điều hành của Diễn đàn Quản Lý Doanh nghiệp Việt Nam; Giám khảo cuộc thi Bản Lĩnh Marketers Việt Nam 2015, 2016; Giám khảo cuộc thi Luận văn Xuất sắc Đại học Ngoại Thương năm 2014, 2015, 2016

Là diễn giả của các sự kiện lớn trong năm 2016 như: Đổi mới sáng tạo và Tinh thần doanh nhân – Từ ý tưởng sáng tạo đến thành công thương trường do QLDN phối hợp với Đại sứ Israel tại Việt Nam tổ chức; Đổi mới tạo giá trị trên thương trường do Trung Tâm Pháp Việt Đào tạo về Quản Lý (CFVG) tổ chức; Đổi mới để gia tăng năng lực cạnh tranh do Trường Kinh tế và Quản lý Việt Bỉ tổ chức; Từ Chiến Lược đến Thực tiễn – Chương trình tư vấn chuyên gia trực tiếp do Cộng đồng Truyền Thông và Tiếp Thị (VMCC) tổ chức; Đổi mới sáng tạo và Marketing Chiến Lược do Học viện Sage tổ chức; TEDx Talk – Đổi mới sáng tạo và giá trị do TEDx Hà Nội tổ chức.

Trực tiếp huấn luyện về chiến lược Marketing cho các đơn vị như: Học viện SAGE, Trung Tâm Pháp Việt Đào Tạo Về Quản Lý – CFVG, Trung tâm Hợp tác Việt Nam – Nhật bản (VJCC), Công ty Bia Hà Nội, Công ty Xi Măng Hải Phòng….

Được lựa chọn là 1 trong 4 đại diện của Việt Nam tham gia chương trình học giả lãnh đạo IATSS của Nhật năm 2016. Trước đó (2015) được Đại sứ quán Israel tại Việt Nam lựa chọn tham gia chương trình đào tạo đặc biệt về Đổi mới sáng tạo và Tinh thần doanh nhân tại Haifa (Israel) do Cơ quan Hợp tác và Phát triển Quốc tế của Israel (MASHAV) tổ chức.