HELVETAS – Xây dựng thương hiệu ngành dược thông qua CSR

HELVETAS Swiss Intercooperation là một tổ chức phát triển có trụ sở chính tại Thụy Sỹ. Tầm nhìn của chúng tôi là một thế giới trong đó tất cả nam giới và phụ nữ có quyền sống và tự quyết đối với nhân phẩm và sự an toàn của họ, đồng thời sử dụng các tài nguyên thiên nhiên một cách vững bền.

HELVETAS là một mạng lưới quốc tế bao gồm các tổ chức chi nhánh độc lập hoạt động trong lĩnh vực hợp tác phát triển và cứu trợ khẩn cấp. Chúng tôi tích cực đẩy mạnh những quyền cơ bản của cá nhân và tổ nhóm, tăng cường hoạt động cung cấp dịch vụ công cho các chính quyền và các cơ quan chức năng. Mạng lưới của HELVETAS được xây dựng trên nền tảng 6 thập kỉ kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển với 1400 nhân viên từ hơn 30 quốc gia. Các tổ chức thành viên của chúng tôi có cùng chung một tầm nhìn và sứ mệnh, chung các nguyên tắc làm việc cơ bản. Thành viên của HELVETAS triển khai những chương trình phát triển và tuân thủ theo chiến lược chung, trong đó bao gồm phương pháp tiếp cận và lĩnh vực can thiệp.
Chương trình đào tạo: Xây dựng thương hiệu ngành dược thông qua CSR
Thời gian đào tạo: Tháng 7/ 2015