#Corobinar live training webinar series - Chung tay ủng hộ chống dịch Covid & Đào tạo 10.000 doanh nghiệp SMEs. Tìm hiểu ngay!

Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn – Các điều khoản thương mại Quốc tế mới nhất

Hôm nay ngày 7/7/2017, Sage tổ chức chương trình đào tạo về “Các điều khoản thương mai Quốc tế Incoterms” dành cho công ty TNHH Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn nhằm trang bị những kiến thức mới nhất về incoterms để NSPR có thể ứng dụng ngay vào hoạt động thương mại quốc tế của mình.