VTC – Digital Marketing Channels

Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) hoạt động chính trong các lĩnh vực Nội dung số, Thương mại điện tử, Dịch vụ Truyền hình, Viễn thông, Công nghệ thông tin… Trong quá trình hoạt động và không ngừng phát triển, Tổng công ty VTC đã khẳng định được vị thế của một Tổng công ty nhà nước đi đầu trong việc khai thác, ứng dụng có hiệu quả tiềm năng và sức mạnh hội tụ của các ngành: Phát thanh – Truyền hình, Viễn thông và Công nghệ thông tin…

Tháng 5 vừa qua, Sage Academy hân hạnh được đồng hành cùng Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) trong khóa huấn luyện “Digital Marketing Channels”. Khóa huấn luyện đã giúp các anh chị nhân viên của VTC hiểu rõ hơn về Digital Marketing, xác định phương hướng bán hàng và Marketing trên nền tảng Digital và đánh giá hiệu quả bán hàng trên từng kênh.

1. Thông tin chung:

  • Tên khóa huấn luyện: VTC – Digital Marketing Channels
  • Doanh nghiệp đối tác: Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC)

 

2. Một số hình ảnh của khóa huấn luyện: