Marketing giỏi phải kiếm được tiền – Practical Marketing Mastery

Tiền thân là khóa huấn luyện Become a CMO 4.0, Practical Marketing Mastery được thiết kế mở rộng dành cho các chủ doanh nghiệp, giám đốc và quản lý marketing, giúp họ khẳng định vị thế và vai trò của mình trong việc dẫn dắt sự tăng trưởng của doanh nghiệp trong xu hướng chuyển đổi … Continue reading Marketing giỏi phải kiếm được tiền – Practical Marketing Mastery