Thông tin tài liệu

Ngày tải lên 23/07/2021

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

101 câu hỏi bán hàng chuyên nghiệp

Mọi cuộc mua bán tuyệt vời đều bắt đầu bằng cách trả lời các câu hỏi. Những câu hỏi này thậm chí còn đóng vai trò quan trọng trong việc xác định đâu là khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp của bạn.

Thay vì dành thời gian đồng đều cho tất cả khách hàng, Salesperson cần đánh giá và định rõ đâu là khách hàng mình cần nhiều thời gian theo đuổi, từ đó tăng khả năng upsell. 

Sage Academy gửi tới bạn tài liệu “101 câu hỏi bán hàng chuyên nghiệp” sẽ cung cấp cho bạn 101 câu hỏi từ những điều đơn giản như tên, địa điểm, đến những câu hỏi hoạch định thuộc khung BANT, câu hỏi kết thúc và thúc đẩy khách hàng mua lại nhằm giúp bạn tối ưu quy trình bán hàng hiệu quả.

Bộ tài liệu gồm 12 câu hỏi bán hàng chính như Câu hỏi nhận biết, ngân sách, quyền hạn, tác động và các câu hỏi kết thúc, kích thích bán hàng,… mong sẽ giúp ích cho bạn. 

MỜI BẠN TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY:


XEM THÊM TÀI LIỆU KHÁC >>