Thông tin tài liệu

Ngày tải lên 10/08/2021

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

6 bước lập kế hoạch Marketing hiệu quả cho doanh nghiệp

Kế hoạch Marketing tổng thể cho phép doanh nghiệp xây dựng nhận thức thương hiệu và cộng đồng khách hàng tiềm năng. Một kế hoạch tiếp thị thành công sẽ giúp doanh nghiệp hiểu về khách hàng, thị trường. Từ đó, tập trung nguồn lực vào các kênh phương tiện và hoạt động Marketing phù hợp nhất. 

Sage Academy gửi tới anh chị Tài liệu “6 bước lập kế hoạch Marketing hiệu quả cho doanh nghiệp” sẽ hướng dẫn quy trình 6 bước xây dựng kế hoạch Marketing tổng thể, đồng thời cung cấp mẫu kế hoạch chi tiết dành cho nhà quản lý Marketing.

Tài liệu bao gồm các phần chính:  

  • Tổng quan về công ty
  • Sáng kiến kinh doanh
  • Thị trường mục tiêu
  • Chiến lược thị trường
  • Ngân sách
  • Các kênh tiếp thị

Mong sẽ giúp ích cho anh chị.

MỜI ANH CHỊ TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY:

XEM THÊM TÀI LIỆU KHÁC >>