Thông tin tài liệu

Ngày tải lên 20/10/2021

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

Báo cáo chính sách dành cho SMEs và Khởi nghiệp tại Việt Nam

Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng sâu rộng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp tại Việt Nam, đặc biệt đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) và Khởi nghiệp (Start-ups). Đồng hành cùng các SMEs cũng như các công ty Khởi nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn, rất nhiều chính sách hỗ trợ đã kịp thời được đưa ra.

Được thực hiện bởi Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế – OECD, Báo cáo “Chính sách SMEs và Khởi nghiệp” là kết quả của nghiên cứu và khảo sát chuyên sâu, vẽ lên một cái nhìn tổng quan về toàn cảnh chính sách hỗ trợ dành cho các SMEs và Khởi nghiệp. 

Báo cáo bao gồm các nội dung chính như:

  • Đặc điểm và hiệu suất của SMEs và khởi nghiệp tại Việt Nam
  • Môi trường kinh doanh cho SMEs và khởi nghiệp
  • Chính sách quản trị SMEs và khởi nghiệp tại Việt Nam
  • Các chương trình hỗ trợ SMEs và khởi nghiệp tại Việt Nam
  • Liên kết doanh nghiệp tại Việt Nam
  • Dịch vụ phát triển kinh doanh tại Việt Nam

Hy vọng tài liệu sẽ giúp ích cho bạn

MỜI BẠN TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY.


XEM THÊM TÀI LIỆU KHÁC >>