Thông tin tài liệu

Báo cáo doanh nghiệp
Ngày tải lên 05/10/2021

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

Báo cáo: Tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với doanh nghiệp Việt Nam

Giai đoạn cuối năm 2020 – đầu năm 2021 vừa qua là giai đoạn năm đặc biệt khi gần như mọi doanh nghiệp đều phải căng sức để đối phó với đại dịch Covid-19. Sự kiện này đã đem lại tác động cả tiêu cực lẫn tích cực đến hoạt động đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực, từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn.

Hiểu được điều này, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) kết hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tiến hành điều tra và cho ra mắt báo cáo: Tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với doanh nghiệp Việt Nam trong năm 2020. Báo cáo vẽ lên bức tranh tổng quan về thị trường trong giai đoạn vừa qua, đồng thời, những ảnh hưởng của đại dịch lên hoạt động sản xuất kinh doanh.

Báo cáo bao gồm các nội dung chính:

  • Từ tác động chung đến cụ thể từng lĩnh vực
  • Ảnh hưởng lên lực lượng lao động
  • Ứng phó của doanh nghiệp
  • Mức độ thuận lợi trong tiếp cận chính sách hỗ trợ của Nhà nước
  • Mức độ hữu ích của những chính sách này.

Hy vọng Báo cáo sẽ giúp ích cho bạn.

MỜI BẠN TẢI BÁO CÁO TẠI ĐÂY


XEM THÊM TÀI LIỆU KHÁC >>