Thông tin tài liệu

Ngày tải lên 28/01/2021

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

“Bật mí” chiến lược kinh doanh của 3 tập đoàn hàng đầu thế giới

Chiến lược kinh doanh là phương pháp, cách thức hoạt động kinh doanh của một công ty, tập đoàn trong lĩnh vực kinh doanh, nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh tối ưu.

Với 3 chiến lược kinh doanh của 3 tập đoàn hàng đầu thế giới: Ikea, Unilever, P&G bạn sẽ được trang bị những kiến thức tổng quát nhất về chiến lược kinh doanh và rút ra những kinh nghiệm thực chiến trong việc kinh doanh hiệu quả. 

Mỗi doanh nghiệp đều có những chiến lược kinh doanh khác nhau và họ sử dụng đa dạng chiến lược để có thể thúc đẩy doanh thu một cách tối đa nhất có thể.

Hãy khám phá ngay những chiến lược mà 3 tập đoàn hàng đầu thế giới: Ikea, Unilever, P&G đã sử dụng

Điền vào bảng dưới đây để nhận ngay tài liệu: “Bật mí” chiến lược kinh doanh của 3 tập đoàn hàng đầu thế giới 

 

XEM THÊM TÀI LIỆU KHÁC >>