Thông tin tài liệu

Dung dượng
Định dạng *.
Ngày tải lên 07/09/2017

Library

Ebook: Cách Tốt Nhất Để Thiết Kế Kênh Phân Phối Hiệu Quả

Thiết kế kênh phân phối chắc chắn là một chủ đề quan trọng sau khi đã đề ra chiến lược về Marketing. Chiến lược cần một nguồn lực lớn để thực hiện trong một thời gian dài. Hầu hết các quyết định kênh cơ bản là chiến lược: Hàng tồn kho, lực lượng bán hàng, đầu tư công nghệ, phân phối chương trình hỗ trợ và các hoạt động liên quan đến chi tiêu tài chính lớn. Các hoạt động quyết định sự sống còn của chiến lược về hoạt động Marketing.

Vậy làm sao để có thể từng bước  xây dựng quy trình thiết kếkênh phân phối hiệu quả nhất?

Hãy cùng tham khảo cuốn Ebook “CÁCH TỐT NHẤT ĐỂ THIẾT KẾ KÊNH PHÂN PHỐI HIỆU QUẢ” được biên soạn bởi Học Viện Sage.