Thông tin tài liệu

Ngày tải lên 14/01/2021

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

EBOOK: Chiến lược xây dựng thương hiệu vượt trội

Xây dựng thương hiệu là một chiến lược dài hạn và mang tính “thức thời”. Nắm vững những công cụ và phương pháp xây dựng thương hiệu là tiền đề để phát triển thương hiệu ngày một tiến xa hơn và thu về những thành quả tốt đẹp.

Tài liệu dưới đây sẽ tổng hợp 22 lời khuyên về chiến lược xây dựng thương hiệu từ những chuyên gia Marketing hàng đầu. Nhập thông tin vào bảng dưới đây để nhận tài liệu 

Nhập thông tin vào bảng dưới đây để nhận tài liệu 


Tham khảo 1 số Khóa học sắp được khai giảng tại Sage Academy 

Tham khảo Khóa học Practical Marketing Mastery được khai giảng vào ngày 27-28/2/2021 tại đây

 

Tham khảo Khóa học Xây dựng chiến lược CRM tổng thể cho doanh nghiệp được khai giảng vào ngày 13-14/3/2021 tại đây

 

Tham khảo Khóa học Kỹ năng tư vấn bán hàng thực chiến được khai giảng vào tháng 3/2021 tại đây

XEM THÊM TÀI LIỆU KHÁC >>