Thông tin tài liệu

Ngày tải lên 09/04/2021

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

Hướng dẫn toàn tập về cách sử dụng hiệu quả HubSpot CRM (Phần 1)

CRM là công cụ cần thiết để 1 tổ chức sử dụng và quản lý dữ liệu. Một cách ngắn gọn, CRM là phần mềm quản lý khách hàng. 

Do sự tăng trưởng của các doanh nghiệp, điều kiện cần thiết là các tổ chức phải có một bên trung gian để tập hợp thông tin và xem chúng một cách dễ dàng hơn. Tất cả các vấn đề mà các tổ chức thường gặp phải dễ dàng được giảm thiểu bằng cách sử dụng CRM. CRM được dùng  tập trung để tăng số lượng khách hàng tiềm năng, theo dõi các cuộc hội thoại, tăng năng suất của nhóm bán hàng, vv…

Các công cụ CRM khác nhau thường được các tổ chức sử dụng để tạo ra các mối quan hệ khách hàng là HubSpot, Salesforce, Zoho, hatchback, Infor

CRM, Hatchback, v.v. Do đó, hầu hết các tổ chức đều thích hợp sử dụng HubSpot CRM để tương tác với khách hàng và tạo mối quan hệ tốt với họ.

Sage Academy đã tổng hợp tài liệu: “Hướng dẫn toàn tập cách sử dụng HubSpot CRM (Phần 1)” và hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn.

MỜI BẠN TẢI TÀI LIỆU Ở ĐÂY: 

 


XEM THÊM TÀI LIỆU KHÁC >>