Thông tin tài liệu

Ngày tải lên 26/02/2021

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

TikTok – Chiến lược toàn cầu

TikTok là điểm đến hàng đầu cho video di động dạng ngắn. 
TikTok Trends Entertainment Marketing White Paper đóng vai trò như một sách hướng dẫn thực tế cho các nhà tiếp thị, trao quyền cho họ để tối đa hóa các nỗ lực tiếp thị giải trí của họ.
TikTok đã sẵn sàng để trở thành một trong những nền tảng tiếp thị giải trí mạnh mẽ nhất mà bạn có thể khai thác để thúc đẩy tác động tiếp thị thực sự trên khắp Đông Nam Á.

Tham khảo Ebook: TikTok – Chiến lược toàn cầu để nắm vững xu hướng tiếp thị TikTok trong năm 2021 này 

Điền thông tin vào Bảng dưới đây để nhận tài liệu 


XEM THÊM TÀI LIỆU KHÁC >>