Thông tin tài liệu

Ngày tải lên 29/01/2021

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

Hướng dẫn lập kế hoạch đào tạo năm 2021

Cuối năm là khoảng thời gian doanh nghiệp tổng kết lại toàn bộ quá trình hoạt động và triển khai những chiến lược cho năm tiếp theo. Trong đó, việc lập kế hoạch đào tạo là chiến lược cực kỳ quan trọng. 

Ebook: “Hướng dẫn lập kế hoạch đào tạo năm 2021” bao gồm 4 phần trong đó

  • Phần 1: Các bước lập kế hoạch đào tạo 
  • Phần 2: Các yếu tố đầu vào của kế hoạch năm 
  • Phần 3: Phân tích nhu cầu đào tạo 
  • Phần 4: Bộ công cụ lập kế hoạch đào tạo

Điền thông tin vào bảng dưới đây để nhận ngay tài liệu Ebook: “Hướng dẫn lập kế hoạch đào tạo năm 2021” 


XEM THÊM TÀI LIỆU KHÁC >>