Thông tin tài liệu

Ngày tải lên 29/01/2021

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

Hướng dẫn lập kế hoạch Marketing

Lập kế hoạch Marketing dài hạn hay ngắn hạn đều là chiến lược vô cùng quan trọng của doanh nghiệp. Đặc biệt, hiệu quả Marketing còn phụ thuộc vào sự thay đổi thị trường, hành vi khách hàng và nhiều yếu tố khác,… 

Kế hoạch Marketing là một tài liệu bằng văn bản mô tả về những nỗ lực truyền thông, quảng cáo của bạn trong năm tới. Nó bao gồm mô tả tình hình truyền thông quảng cáo hiện tại, xác định thị trường mục tiêu, định vị được thương hiệu của bạn và những mô tả về chiến lược, chiến thuật marketing mà bạn dự định dùng để đạt được mục tiêu cuối cùng của mình. Kế hoạch Marketing là một phần của kế hoạch kinh doanh tổng thể. Với mục tiêu ngắn hạn, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch marketing có thể tách rời nhau hoặc không. Trong dài hạn thì gần như kế hoạch kinh doanh và kế hoạch marketing phải đi kèm với nhau.

Sage Academy đã tổng hợp tài liệu: “Hướng dẫn lập kế hoạch Marketing ” và hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn.

MỜI BẠN TẢI TÀI LIỆU Ở ĐÂY: 


XEM THÊM TÀI LIỆU KHÁC >>