Thông tin tài liệu

Ngày tải lên 16/09/2021

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

Hướng dẫn tuyển người tài thế kỷ 21

Cuộc chiến tuyển dụng người tài đang trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Để có lợi thế cạnh tranh trong thị trường tuyển dụng, mỗi công ty cần thiết kế khung đánh giá năng lực hành vi cho từng ứng viên. 

Sage Academy gửi tới anh chị bộ tài liệu “Định hình khung năng lực hành vi trong tổ chức” sẽ hướng dẫn các chuyên viên/ giám đốc nhân sự xác định quy trình tuyển dụng với cấu trúc rõ ràng dựa trên các khung năng lực, các loại hành vi, chỉ số đánh giá và các câu hỏi phỏng vấn nên được đặt ra để kiểm tra năng lực đó. 

Tài liệu gồm 2 phần chính:

  1. 5 sai lầm phổ biến của nhà tuyển dụng
  2. 3 nội dung chính trong quy trình tuyển dụng

Sage Academy tổng hợp tài liệu “Hướng dẫn tuyển người tài thế kỷ 21” mong sẽ giúp ích cho bạn.

MỜI BẠN TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY:


XEM THÊM TÀI LIỆU KHÁC >>