Thông tin tài liệu

Ngày tải lên 21/05/2020

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

Quản trị mục tiêu bằng OKR – Đột phá bằng phương pháp SMART

Trong tài liệu này bạn sẽ được tiếp cận khái niệm OKR là gì, sự khác biệt giữa OKR so với các phương thức quản trị được rất nhiều các công ty hiện nay sử dụng như KPI hoặc MBO?

OKR được lý giải: Objective (Mục tiêu) và Key Results (Các kết quả chính) – Quản trị theo Mục tiêu và Kết quả then chốt. Vậy thì chính xác các Objective, Key Results định nghĩa như thế nào, mỗi yếu tố cần đảm bảo những điều kiện gì. Làm sao để đặt các O, KR hiệu quả và chính xác, vừa truyền cảm hứng làm việc cho nhân sự và toàn doanh nghiệp.

OKR mang lại rất nhiều lợi ích như:

  • Tạo ra một môi trường làm việc lý tưởng với sự phân quyền hợp lý, cũng như các nhân viên làm việc với nhau đồng thuận và thống nhất.
  • OKR tạo ra một lộ trình rõ ràng và minh bạch để doanh nghiệp có thể tập trung vào lộ trình phát triển
  • Do là một phương pháp mang tính tổ chức cao cũng như quản trị số liệu một các thực tiễn, OKR giúp doanh nghiệp hoàn thành các mục tiêu được đề ra.

Để sử dụng OKR một cách hiệu quả, cần chú ý những bước như sau:

  • Mỗi công ty chỉ cần có 5 Objectives trong 1 năm (ít nhưng chất)
  • Mỗi Objective chỉ cần tối đã 5 Key Results – có thể giảm xuống đến 3 nếu có thể
  • Mỗi Key Result cần 3 Initiative (sáng kiến) mới mẻ, sáng tạo để thực hiện tốt được các nhiệm vụ được giao.

Cấu trúc của OKR bao gồm 3 phần quan trọng sau:

  • Mục tiêu: động lực cũng như kim chỉ nam của công ty
  • Kết quả trọng yếu: thước đo của quá trình đến với mục tiêu
  • Sáng kiến: các cách làm sáng tạo, độc đáo để đạt được những mục tiêu đã đề ra

ĐỂ TÌM HIỂU CHI TIẾT VUI LÒNG ĐIỀN FORM TẢI TÀI LIỆU DƯỚI ĐÂY:


Có thể bạn quan tâm:

Ebook: Chiến lược Kinh doanh và Marketing thực chiến vượt bão COVID cho doanh nghiệp SME

Ebook chiến lược sản phẩm

XEM THÊM TÀI LIỆU KHÁC >>